Phụ nữ Yên Bái ra sức thi đua xây dựng tỉnh phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2021 | 7:43:48 AM

YênBái - Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tập trung thực hiện những năm qua.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. (Ảnh: Thu Hạnh)
Hội viên Hội Phụ nữ xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. (Ảnh: Thu Hạnh)

Trong đó, nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc đã được thực hiện, nhất là từ khi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó mục tiêu đến năm 2025 chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15%. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

P.V: Là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, những năm qua, các cấp hội LHPN tỉnh đã có những hoạt động gì để hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, thưa bà?

Bà Hà Thị Đóa: Thời gian qua, bám sát định hướng của Trung ương Hội và Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển toàn diện, chăm lo xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phát động các đợt thi đua lồng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội và tỉnh phát động. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh có 226 chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch”; 79 chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch” tiêu biểu; 1.691 tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp, trong đó có 57 tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo 4 tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp”; 1.539 tuyến đường hoa; 2.072 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”...

Hội đã tích cực chăm lo, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức khác nhau. Trọng tâm như: thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027 gắn với Chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp hội đã tuyên truyền trên 1.521 tin, bài, ảnh; cấp phát 1.650 cuốn tài liệu an toàn cho phụ nữ và trẻ em; biên soạn và phát 5.000 tờ rơi bằng 2 thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng Mông) về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép; tập huấn cho 3.500 lượt cán bộ Hội, tổ chức 26 cuộc truyền thông về Chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”... 

Thực hiện Phong trào "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025”..., 100% hộ nghèo có phụ nữ được các cấp hội giúp đỡ bằng các hình thức khác nhau, hàng năm, hàng nghìn hộ hội viên phụ nữ được giúp đỡ đã thoát nghèo. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã giúp 6.055 hộ thực hiện gia đình "5 không, 3 sạch”; đã có thêm 5.396 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó 1.080 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều và có 108.511/139.434 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí, chiếm 78% tổng số hộ hội viên; các cấp hội đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập 588 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ…

P.V: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định xây dựng và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Vậy xin bà cho biết công tác này đã được các cấp Hội triển khai thực hiện như thế nào?

Bà Hà Thị Đóa: Để giúp hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và định hướng của công tác Hội, các cấp hội LHPN tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng phụ nữ, sát với thực tiễn cơ sở, hướng vào những vấn đề hội viên, phụ nữ quan tâm… Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, sự kiện chính trị của tỉnh, của địa phương. 

Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 30 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội; tổ chức hội nghị chuyên đề, mời báo cáo viên của tỉnh đến trao đổi nội dung về "Nâng cao chỉ số hạnh phúc - điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh; xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc cho cán bộ, hội viên và nhân dân thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chỉ đạo hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố đưa chỉ tiêu, giải pháp về nâng cao chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp; ban hành Kế hoạch xây dựng người phụ nữ Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”...

Trong 9 tháng của năm 2021, các cấp hội đã quan tâm, củng cố và thành lập mới các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ, đặc biệt là Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

So với chỉ tiêu tỉnh giao, đã có 9/12 nhiệm vụ đạt và vượt mức chỉ tiêu; các cấp hội đã đã tuyên truyền 568 tin, bài, phóng sự, cung cấp cho hội viên phụ nữ và nhân dân thông tin về những sự kiện nổi bật của đất nước và địa phương, vận động thành lập 8/2 nhóm "Xây dựng gia đình hạnh phúc” gồm 212 thành viên là các cặp vợ chồng có nguy cơ bị bạo lực gia đình; hướng dẫn, hỗ trợ 157/30 mô hình về hỗ trợ sinh kế cho gia đình hội viên, phụ nữ nghèo; vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 21/10 nhà "Mái ấm tình thương” trị giá 697,4 triệu đồng; vận động, hỗ trợ thành lập mới 112/35 tổ hợp tác, 8/3 hợp tác xã, 7/3 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; tuyên truyền, hỗ trợ mới 65/20 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập trên 200 triệu đồng; tiếp tục phát huy các nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với trên 1.000 tỷ đồng; vận động các nguồn lực của các tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao năng lực. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, các cuộc vận động... kịp thời biểu dương khen thưởng 34 tập thể các câu lạc bộ tiêu biểu, 29 gia đình hạnh phúc nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021.

P.V: Thưa bà, để thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, các cấp Hội xác định nhiệm vụ trong thời gian tới như thế nào?

Bà Hà Thị Đóa: Để có thể triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, thay đổi tư duy, phương pháp, cách làm, lề lối làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là những dịp kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện chính trị của tỉnh như: phát động phong trào thi đua đặc biệt trong các cấp hội và hội viên phụ nữ thực hiện 5 chuẩn mực "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hội thi, tọa đàm xây dựng Gia đình hạnh phúc… nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Yên Bái; huy động sự vào cuộc của các cấp Hội; nâng cao khát vọng sống, khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân.

Vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Tiếp tục củng cố, duy trì hiệu quả các mô hình tại cơ sở. Chỉ đạo các cấp Hội xây dựng mô hình "Phụ nữ Yên Bái ứng xử đẹp”, "Chi hội 5 không, 3 sạch”, "Chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; mô hình câu lạc bộ "Phụ nữ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, "xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”… nhằm phát triển toàn diện cho phụ nữ, nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ, nhất là trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm mới, sáng tạo; gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, để tạo không khí thi đua sôi nổi, thực sự trở thành động lực phát triển của phong trào phụ nữ.  
Mai Linh (thực hiện)

Tags Phụ nữ Yên Bái thi đua phát triển xanh hài hòa bản sắc hạnh phúc

Các tin khác

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái điện tử xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp với việc thông qua 20 nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Sáng 7/12, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ (Nghị quyết 13) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Tại phiên họp, Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã thảo luận, cho ý kiến về công tác phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an và các bộ, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục