Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2021)

Yên Bái: Tiếp nối truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2021 | 7:44:07 AM

YênBái - Suốt chặng đường 75 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 cùng với quân, dân cả nước và đồng bào các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc đã lập nên những chiến công vang dội và nhiều thành tích vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, xây đắp nên truyền thống: “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”.

Xây dựng lực lượng tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại là mục tiêu quan trọng trong công tác quân sự - quốc phòng của tỉnh.
Xây dựng lực lượng tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại là mục tiêu quan trọng trong công tác quân sự - quốc phòng của tỉnh.

Ngày 19/10/1946, theo Quyết định của Trung ương, Chiến khu 10 được thành lập gồm các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Yên và huyện Mai Đà (Hoà Bình). Ngày 8/9/1995, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 794/QĐ-QP công nhận ngày 19/10/1946 là ngày truyền thống của LLVT Quân khu 2.

Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Quân khu 2 là một địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh. Địa bàn Quân khu 2 ngày nay gồm 9 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. 

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được nhân dân các dân tộc Tây Bắc tin yêu, đùm bọc, chở che, giúp đỡ, LLVT Quân khu 2 đã có bước trưởng thành, lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cùng với đó, LLVT Quân khu 2 còn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào anh em, góp phần quan trọng xây đắp nên tình đoàn kết, hữu nghị, thủy chung, son sắt và liên minh chiến đấu đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu luôn duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện về mọi mặt; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, góp phần xây dựng tuyến biên giới trên địa bàn Quân khu hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, giữ vững và làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh của LLVT Quân khu 2 trong lòng nhân dân các dân tộc Tây Bắc. 

Với những thành tích xuất sắc trong chặng đường 75 năm qua, LLVT Quân khu 2 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập; 2 Huân chương Sao vàng; 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 3 Huân chương Quân công; có 316 tập thể và 116 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 3.149 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Phấn khởi, tự hào là một bộ phận của LLVT Quân khu 2, suốt 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, LLVT tỉnh Yên Bái luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 2, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. 

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm, bố trí các nguồn lực bảo đảm cho công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Tỉnh đã bảo đảm nguồn ngân sách hàng trăm tỷ đồng thực hiện các đề án, dự án về quốc phòng; hoàn thành thi công công trình đường hầm sở chỉ huy cơ bản (AY-01), công trình trường bắn, thao trường huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh. LLVT tỉnh luôn duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống kế hoạch và các phương án tác chiến, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập ở các cấp; kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, có từ 75 - 85% đạt khá, giỏi; kết quả tổ chức diễn tập ở các cấp 100% đạt khá, giỏi; diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 đạt xuất sắc. 

Cùng với đó, LLVT tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách quân đội và hậu phương quân đội. 

Đặc biệt là phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có mặt kịp thời ở những nơi xung yếu nhất, nguy hiểm nhất, dầm mình trong mưa bão, lũ dữ, bất kể ngày đêm để tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống trong các đợt lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn đã tô thắm và làm tỏa sáng phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái nguyện giữ vững và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết nhất trí, tiếp bước thế hệ cha anh, giữ vững và phát huy truyền thống "Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” của LLVT Quân khu 2, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; chú trọng xây dựng nền QPTD, thế trận lòng dân, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống.

Hai là, tăng cường xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của Quân đội, của địa phương; truyền thống của dân tộc, của Quân đội, của LLVT Quân khu và LLVT tỉnh; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật của LLVT tỉnh; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan quân sự các cấp và các đơn vị trong LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". 

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của LLVT tỉnh, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; góp phần xây dựng, củng cố, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân, dân, củng cố vững chắc niềm tin yêu, quý trọng của nhân dân đối với LLVT tỉnh.

Năm là, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87- CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Quân khu 2, Tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; chú trọng thực hiện có chất lượng, thực chất, hiệu quả ba nội dung đó là học tập, làm theo và nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái nguyện ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 2 ngày càng vững mạnh và cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã đề ra.

Đại tá Phạm Viết Khánh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tags Yên Bái truyền thống vẻ vang lực lượng vũ trang tỉnh mẫu mực tiêu biểu trung thành tự lực đoàn kết

Các tin khác
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm ngày 30/11 tại Moscow (Nga).

Trên cơ sở kết quả hội đàm ngày 30/11 tại Moscow (Nga), Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030.

Tổng thống Nga V.Putin và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp vào tháng 5/2019

Chuyên gia Nga kỳ vọng, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch nước Việt Nam sẽ tìm ra được những cách tiếp cận hiệu quả để vượt qua những rào cản hiện có và nâng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Vnukovo 2.

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nông trường Liên Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 1511 của UBND tỉnh, Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo sắp xếp bố trí 21 đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, 3 phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục