Trạm Tấu: Đồng bộ từ quy hoạch, đào tạo đến sử dụng cán bộ

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/10/2021 | 7:29:09 AM

YênBái - Trong những năm qua, huyện Trạm Tấu luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ từ cấp huyện đến cấp xã, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình độ chuyên môn và chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện đến cấp xã, đã được nâng lên rõ rệt đồng thời với thực hiện luân chuyển, điều động rất nhều lượt cán bộ.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI tại Đảng bộ xã Bản Công.
Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI tại Đảng bộ xã Bản Công.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu trao đổi: "Để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 26/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2020, Huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 10/01/2017, chỉ đạo 100% cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh, Đảng bộ huyện đã kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020".

"Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Công tác tổ chức, cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác tổ chức, cán bộ...”, ông Thào nói.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng các đề án để tổ chức thực hiện như: Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; thẩm định Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức các cơ quan chuyên môn, xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức của huyện báo cáo tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện. UBND huyện xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan trực thuộc UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện...

Trong giai đoạn này, huyện đã tuyển mới 39 cán bộ; trong đó, công chức thuộc khối Đảng - đoàn thể 1 người, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện 38 người. Cùng với công tác tuyển dụng mới, huyện luôn chú trọng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo; công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự học, tự bồi dưỡng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn; đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ... 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, xét duyệt và phê duyệt quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ báo cáo Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt quy hoạch cán bộ theo quy định để triển khai thực hiện; tổ chức công khai và chỉ đạo công khai quy hoạch cán bộ theo đúng quy định hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 

Cụ thể, huyện đã hoàn thiện phương án rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo (quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 77 đồng chí); Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt phương án rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy là 22 đồng chí). 

Song song với công tác quy hoạch cán bộ, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong huyện đã làm tốt việc rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn theo giai đoạn và hàng năm. 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, huyện đã mở 11 lớp bồi dưỡng kết nạp cho 565 quần chúng ưu tú; 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 387 học viên; mở 4 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 211 học viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho 100 học viên, cử 7 đồng chí đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; mở 4 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa học vừa làm tại huyện cho 361 đồng chí... 

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2017 đối tượng 2 cho 196 đồng chí, đối tượng 3 cho 207 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 479 lượt bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; cử 9 đồng chí đi đào tạo trình độ thạc sĩ; 11 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 21 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị hệ vừa học vừa làm; cử 3 đồng chí thuộc đối tượng 2 và 105 lượt cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng quốc phòng - an ninh tại trường quân sự; cử 1.088 lượt cán bộ, công chức đi bồi dưỡng theo các chuyên ngành khác nhau... 

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ. Trong giai đoạn vừa qua, huyện đã điều động 28 cán bộ, trong đó từ khối đảng, đoàn thể sang khối Nhà nước và từ khối Nhà nước sang khối Đảng, đoàn thể 23 cán bộ, từ xã này sang xã khác 5 cán bộ; điều động nội bộ trong khối Đảng, đoàn thể 6 lượt cán bộ; bổ nhiệm mới 49 cán bộ; bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý 44 đồng chí; tăng cường cơ sở 5 cán bộ; giới thiệu bầu cử các chức danh chủ chốt cấp xã 41 đồng chí... 

Đồng Lò Văn Tiếp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Lừu chia sẻ: "Năm 2008, được sự quan tâm của Đảng ủy xã và huyện, tôi được cử đi học lớp trung cấp chính trị, sau đó được cử đi học Đại học Nông lâm nghiệp hệ vừa học vừa làm tại Yên Bái; năm 2016 được cử đi học cao cấp chính trị hệ vừa học vừa làm tại Trường Chính trị tỉnh. 

Sau khi được học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, tôi được huyện bố trí, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2010 -2015, rồi tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến tháng 3/2020, sau Đại hội Đảng bộ xã, tôi được HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã. 

Với những cán bộ trẻ như chúng tôi, được học tập, rèn luyện, luân chuyển qua các chức vụ công tác sẽ trưởng thành rất nhiều, có kinh nghiệm thực tế giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách, những vấn đề bức xúc trong dân xảy ra tại cơ sở...”. 

Nhìn chung việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ xuống cơ sở và chuyển đổi vị trí công tác được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đạt được mục tiêu đề ra, bước đầu đã khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ và tâm lý thỏa mãn của cán bộ muốn chọn nơi công tác dễ dàng, ổn định chức vụ, không chịu nỗ lực học tập; tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, rèn luyện, thử thách ở những lĩnh vực công tác mà cán bộ cần tích  lũy kinh nghiệm và những kiến thức cho chức danh sẽ đảm nhiệm sau khi điều động, luân chuyển, tăng cường... Cán bộ huyện Trạm Tấu xuống cơ sở giúp dân sản xuất vụ đông xuân 2021  

Trong giai đoạn vừa qua, huyện Trạm Tấu đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 31-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện đến cấp xã có trình độ chuyên môn và chính trị đã được nâng lên rõ rệt. Cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ đại học trở lên đạt 100%, tăng 14,7% so với năm 2016; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ cao cấp chính trị, tăng 6,7%; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, tăng 31,5%. Đây là "cái gốc” để huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

Minh Hằng

Tags Trạm Tấu khoai sọ công tác cán bộ đào tạo quy hoạch

Các tin khác

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái điện tử xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp với việc thông qua 20 nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Sáng 7/12, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ (Nghị quyết 13) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Tại phiên họp, Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã thảo luận, cho ý kiến về công tác phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an và các bộ, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục