Chi tiết Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 của Tỉnh ủy Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/3/2022 | 3:54:08 PM

YênBái - Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 62-KH/TU về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 với mục tiêu phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 4,04% so với năm 2021. Sau đây là toàn văn Kế hoạch:

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo gắn với phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo đa chiều, bền vững; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân, đặc biệt là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người sinh sống ở các địa bàn khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiếu số; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, tiếp cận thông tin và việc làm); gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Kế hoạch yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc các đảng bộ, sở, ngành được phân công phụ trách thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững; trực tiếp triển khai việc vận động, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo chỉ tiêu được giao.

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, các tổ chức hội, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Thời gian các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6/2022, báo cáo năm gửi trước ngày 15/12/2022; Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của toàn tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tags Yên Bái kế hoạch giảm nghèo bền vững

Các tin khác

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28/6.

Hội nghị Trung ương 5

Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Trịnh Thị Thủy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cán bộ, viên chức Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” bê tông hóa đường giao thông liên bản.

Sau 3 năm thực hiện, có thể thấy mô hình Ngày cuối tuần cùng dân (NCTCD) ở Mù Cang Chải đã giúp phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; giúp cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục