Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Chính trị
Công tác dân vận chính quyền: Những chuyển biến tích cực
Cập nhật: Thứ tư, 9/2/2011 | 9:58:00 AM Google Twitter
YBĐT - Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2010, công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được sự cần thiết phải đưa công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương. Việc chỉ đạo các hoạt động “Năm dân vận chính quyền” đã tạo điều kiện nâng cao năng lực và trách nhiệm công tác cho cán bộ, công chức, viên chức.

Để công tác dân vận thực sự đáp ứng được yêu cầu, Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái đã tham mưu với Thường trực Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác dân vận năm 2010 gắn với kiểm tra thực hiện qui chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, đã tổ chức kiểm tra ở 2 huyện Văn Yên, Trạm Tấu và 8 sở, ngành, công ty. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan Nhà nước đều thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”; xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động và xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền các cấp tổ chức thực hiện.

Do làm tốt công tác dân vận nên năm 2010, việc nghiên cứu, soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhiều chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện như: Dự án Khu công nghiệp phía Nam, kè chống sạt lở sông Hồng, đường Km 5 - thị trấn Yên Bình, cầu Trái Hút, đường quốc lộ 32 Nghĩa Lộ - Vách Kim, tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xây dựng công trình đường Quy Mông - Kiên Thành - Y Can... UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều chương trình hành động và điều hành có hiệu quả các nhóm giải pháp về chủ trương kích cầu đầu tư của Chính phủ.

Từ đó đã ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010  - 2015; Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò cho các hộ nghèo giai đoạn 2010 - 2011; Đề án tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 1592 của Thủ tướng Chính phủ; các dự án thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ...

Bên cạnh đó là chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các văn bản, thủ tục hành chính (TTHC) gây phiền hà cho nhân dân và công bố công khai TTHC của Chính phủ, của tỉnh; tiến hành rà soát 1.507 văn bản TTHC (đạt 100%), kiến nghị sửa đổi, bổ sung 943 thủ tục và kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ 147 thủ tục, kiến nghị thay thế 27 thủ tục; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, tạo thuận lợi cho mọi hoạt động hợp pháp của người dân.

Cùng với triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, các cấp chính quyền đã quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở với cải cách hành chính; xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, cơ quan và công đoàn, quy trình đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.

Một số cơ quan chú trọng xây dựng lề lối, nguyên tắc làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ công. Các cấp chính quyền đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tham gia giải quyết việc làm cho 17.350 lao động, đưa 650 lao động đi xuất khẩu, đào tạo nghề cho 9.256 người.

Các chương trình quốc gia về y tế tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả; thực hiện tốt chính sách, chương trình dự án về giảm nghèo; hàng ngàn tỷ đồng đã được giải ngân cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất và hỗ trợ ngành nghề. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tăng cường, cụ thể hóa công tác dân vận của chính quyền, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền, giữ vững đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác dân vận chính quyền vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và QCDC ở cơ sở. Việc tổ chức triển khai hoạt động “Năm dân vận chính quyền” và mô hình “Dân vận khéo” chưa được nhân rộng. Công tác cải cách hành chính tiến hành chậm, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Công tác tiếp dân ở một số nơi làm chưa tốt và thậm chí có nơi, người đứng đầu ngại tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân. Để khắc phục những tồn tại này, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận ở tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước, các xã, phường, thị trấn; tiếp tục triển khai tốt mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp công tác quản lý, điều hành với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, cái “tâm” của đội ngũ cán bộ, công chức.

Song song thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, kiên quyết làm trong sạch bộ máy chính quyền; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm dân chủ, xem thường quần chúng. Có như vậy, công tác dân vận chính quyền mới thực sự được củng cố nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân.

Nguyễn Thị Hưng

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group