Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Kinh tế
Yên Bái gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân
Cập nhật: Thứ bảy, 11/3/2017 | 1:30:27 PM Google Twitter
YBĐT - Sáng 11/3, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân 2017. Dự và chủ trì có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và 130 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

Năm 2016, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,31% so với năm 2015. Có 163 doanh nghiệp sản xuất ổn định và phát triển với giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1.633 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao như: đá phiến, đá xây dựng, tinh dầu quế, tinh bột sắn, giấy làm vàng mã...

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội năm 2016

Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển với tốc độ khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2016 ước đạt 11.059 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2015. Hoạt động thu hút các dự án đầu tư mới đạt nhiều kết quả, nổi bật là số lượng các nhà đầu tư đến với Yên Bái tăng nhanh, trong đó có một số nhà đầu tư lớn đến đầu tư tại Yên Bái như: Công ty cố phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại MCC, Công ty cổ phần Công nghệ khí Việt Nam...

Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 34 dự án được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư và 4 dự án được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký ban đầu trên 13.181 tỷ đồng, tăng 26,6% về số lượng dự án so với năm 2015. Hết năm 2016, tỉnh Yên Bái có 1.585 doanh nghiệp.

Với những kết quả đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, kết thúc năm 2016, tổng số tiền mà cộng đồng doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách Nhà nước là 879 tỷ đồng, chiếm khoảng 41%, giải quyết việc làm cho gần 30 nghìn lao động.

 

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội năm 2016

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cũng đã tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào việc thu hút đầu tư trong quản lý doanh nghiệp của UBND tỉnh, nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Yên Bái đã chủ động, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, cơ cấu lại ngành hàng, sản phẩm; chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm.

Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp luôn quan tâm và đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý, phát triển của các doanh nghiệp như: số lượng doanh nghiệp có xu hướng tăng nhưng chưa thực sự chuyển biến mạnh về chất; quy mô còn nhỏ, khả năng liên doanh, liên kết chưa mạnh; năng lực vốn, nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế; việc chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ở một số doanh nghiệp chưa thường xuyên...

Nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, các sở, ngành của tỉnh cần: đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp; làm tốt chức năng định hướng, xúc tiến đầu tư; cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện quy trình, thủ tục thành lập đăng ký và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có biểu hiện sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng khẳng định, tỉnh xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, sản xuất phù hợp với tiến trình hội nhập và điều kiện thực tế của tỉnh. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực: đất đai, giải phóng mặt bằng, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào, lao động...

Thực hiện tốt công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu, làm cơ sở, định hướng cho các doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư kinh doanh, triển khai các dự án.

Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu: Cần chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đầu tư kinh doanh, quy hoạch đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với người lao động và với khách hàng.

Phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; tích cực tham gia xúc tiến thương mại và phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm; tích cực đầu tư chiều sâu, áp dụng mô hình quản trị tiên tiến, khoa học- công nghệ hiện đại, tăng cường liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp cần tiên phong đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, góp sức vào công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động bằng việc thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với từng địa phương.

Cùng với đó, cần tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, xây dựng thương hiệu, giữ vững uy tín, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; coi trọng phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; tiếp tục phát huy vao trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ, Nữ doanh nhân, các hiệp hội ngành nghề để thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, chia sẻ và cùng nhau giải quyết khó khăn, tạo ra lợi thế mới; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng...

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã tiếp thu những ý kiến đóng góp và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo trên tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 35 doanh nghiệp và 30 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội năm 2016.

Văn Tuấn – Quyết Thắng

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group