UBND tỉnh đánh giá tiến độ xây dựng NTM và triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/9/2018 | 7:50:51 PM

YênBái - YBĐT - Tính đến hết tháng 8/2018, toàn tỉnh Yên Bái đã có 40 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; trong đó, có 38 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chiều 12/9, UBND tỉnh tổ chức đánh kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018; kết quả triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì  buổi làm việc 

Tính đến hết tháng 8/2018, toàn tỉnh đã có 40 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM;  trong đó, có 38 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 2 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018. 

Trong 8 tháng của năm 2018, toàn tỉnh đã có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Nghĩa An (Thị xã Nghĩa Lộ); xã Minh Tiến (huyện Trấn Yên); xã An Thịnh, xã Hoàng Thắng (huyện Văn Yên); xã Trúc Lâu (huyện Lục Yên). 

Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2018 sẽ có thêm 12-15 xã đạt chuẩn NTM; nâng số tiêu chí đạt bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 12,5 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh phấn đấu không còn xã dưới 5 tiêu chí; tiếp tục thực hiện tốt đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM; nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn và triển khai xây dựng 5 xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Sau khi tỉnh Yên Bái phê duyệt 62 danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/5/2018, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Các dự án chuỗi liên kết cơ bản là những sản phẩm thế mạnh của tỉnh Yên Bái và bám sát theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM tỉnh Yên Bái đến năm 2020. 

Một số dự án  đã được thực hiện từ trước bởi một số chuyên gia, nhà khoa học nên rất thuận lợi cho việc xây dựng triển khai như: Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật xây dựng chuỗi giá trị sản xuất rau an toàn tại huyện Văn Yên; dự án xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm quế huyện Văn Yên…

Tuy nhiên, hiện nay việc kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị còn nhiều lúng túng trong quá trình thực hiện, tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị… 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đề nghị các ngành, các địa phương cần khẩn trương hoàn thành các tiêu chí để đảm bảo hết năm 2018 tỉnh Yên Bái sẽ có 12-15 xã đạt chuẩn NTM. Trong quá trình xây dựng NTM các địa phương cần tập trung hoàn thành đầy đủ các tiêu chí một cách bền vững, không chạy theo thành tích. 

Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; thực hiện xây dựng NTM nâng cao cần xem xét ban hành các tiêu chí để các địa phương có cơ sở thực hiện. 

Đối với việc xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM, đồng chí đề nghị huyện Trấn Yên tiếp tục rà soát các tiêu chí của huyện để đề ra các giải pháp cụ thể để phấn đấu thực hiện; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ huyện triển khai tốt việc xây dựng NTM theo lộ trình. 

Về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị, thành phố cần nghiêm túc đánh giá về kết quả thực hiện các dự án được phê duyệt thực hiện trên địa bàn.

Chỉ ra những dự án nào chưa phù hợp cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; bám sát sổ tay hướng dẫn, các thông tư và văn bản có liên quan để triển khai thực hiện tốt các bước của dự án, chịu trách nhiệm trước pháp luật với những dự án mà huyện làm chủ đầu tư...

Văn Thông

  •  
Các tin khác
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Makhtar Diop, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

Nhóm Ngân hàng Thế giới có thể đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế; nhấn mạnh những điều kiện kinh tế thuận lợi ở Việt Nam hiện nay là cơ hội tốt đẩy mạnh cải cách.

Từ ngày 1/3, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ mà không phải bảo đảm tiền vay.

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP.

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 50 hợp tác xã (HTX) và 2.000 tổ hợp tác; xây dựng thành công 16 mô hình HTX kiểu mới, đảm bảo 75%  HTX hoạt động hiệu quả.

Ảnh minh họa

Đến ngày 21/2/2019, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi nào. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các ngành chuyên môn, nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục