Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/8/2019 | 7:57:15 AM

YênBái - Từ năm 2016 - 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2020”.

Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chương trình thực hiện Đề án.

Đồng thời bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng các công cụ về cải tiến về năng suất, chất lượng như: Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn; hệ thống tăng cường hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị TPM; hệ thống áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng LEAN... vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp.

Năm 2016, thực hiện Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hoạt động KH&CN, Sở KH&CN đã triển khai kinh phí hỗ trợ 5 doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ với số tiền 973.100.000 đồng; hỗ trợ 3 doanh nghiệp áp dụng và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng nhận sản phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia với số tiền 26.900.000 đồng; hỗ trợ 4 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng, áp dụng công cụ năng suất chất lượng LEAN với số tiền 50.000.000 đồng. 

Kết quả: triển khai tại phân xưởng sản xuất kìm của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 83 - Bộ Quốc phòng, tại thời điểm chưa áp dụng công cụ LEAN, năng suất của phân xưởng sản xuất kìm chỉ đạt 28.311 sản phẩm/tháng. Sau khi áp dụng công cụ quản lý LEAN, năng suất sản xuất của phân xưởng kìm đã tăng lên 57.545 sản phẩm/tháng. 

Qua tính toán, hiệu quả kinh tế đã đưa doanh thu của Công ty từ 388.990.000 đồng/tháng lên 790.668.000 đồng/tháng. Năm 2017, hỗ trợ 4 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Yên Thành; Công ty TNHH Vĩnh Thành Yên Bái; Doanh nghiệp tư nhân Ngân Sơn Yên Bình và Hợp tác xã Thanh Yên với số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ các tổ chức áp dụng và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017, với số tiền 35.360.000 đồng. 

Hiện nay, các công ty, doanh nghiệp này vẫn đang áp dụng công cụ quản lý LEAN vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Để nhân rộng mô hình việc triển khai áp dụng công cụ và phương pháp quản lý nhằm loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, tăng sản lượng, rút ngắn thời gian và thân thiện với môi trường. 

Năm 2018, Sở KH&CN giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lựa chọn hỗ trợ 4 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái; Công ty cổ phần Hoa Việt; Công ty TNHH 5NT; Công ty TNHH Việt Nga áp dụng công cụ quản lý LEAN vào sản xuất. 

Kết quả, Công ty TNHH 5N áp dụng trong quá trình sấy khô sản phẩm quế đã giảm tỷ lệ hao hụt sản phẩm 7,5%, hiệu quả kinh tế đã tiết kiệm được 21 triệu đồng/tháng; Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái áp dụng trên dây chuyền sản xuất hoàn thành phẩm đã nâng cao hiệu quả, giảm sản phẩm thừa, sản phẩm lỗi dẫn đến giảm tồn kho gần 15%, tương đương 26 triệu đồng/tháng; giảm tỷ lệ dừng máy trong quá trình sản xuất về thời gian trước đây từ 10% xuống còn 5%, tiết kiệm được 10 triệu đồng/tháng. 

Công ty cổ phần Hoa Việt - chuyên sản xuất cơ khí được tổ chức áp dụng tại quy trình cán ren đã nâng cao hiệu quả, giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi từ 9% xuống còn 3% tăng tỷ lệ sản phẩm thu hồi, hiệu quả kinh tế đem lại gần 20 triệu/tháng. Công ty TNHH Việt Nga - chuyên sản xuất chè xanh được tổ chức áp dụng tại công đoạn sấy và sao khô đã nâng cao được hiệu quả, giảm hao hụt, tăng tỷ lệ chè loại 1 từ 65% lên 85% trong quá trình hoàn thành phẩm, tiết kiệm được 23 triệu đồng/tháng.

Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh hiệu quả, năm 2019, Sở KH&CN giao cho các phòng chuyên môn điều tra, khảo sát nhu cầu nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Qua điều tra thực tế 36 doanh nghiệp, kết quả có 38 lượt doanh nghiệp đăng ký áp dụng các công cụ về cải tiến về năng suất, chất lượng, hàng hóa. 

Đây là tín hiệu đáng mừng vì đã có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh ý thức được việc đổi mới công nghệ, áp dụng các công cụ về cải tiến về năng suất, chất lượng vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao, tăng doanh thu và giảm chi phí.

Minh Hằng

Tags KH&CN sức khỏe nghề nghiệp tiêu chuẩn quy chuẩn

  •  
Các tin khác

Thêm một mùa xuân mới lại về mang theo niềm vui và thêm niềm hi vọng lạc quan cho người dân ở xã nông thôn mới Hồng Ca, Trấn Yên, đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển, sự chuyển mình của vùng quê nông thôn mới. Niềm vui, niềm phấn khởi này sẽ tiếp tục tạo động lực để người dân hăng say lao động sản xuất, đưa cuộc sống ngày càng ấm no.

Đất núi Nậm Có (Mù Cang Chải) đang chuyển mình từ sự đổi thay trong nhận thức, sự cần cù, năng động của người dân trong phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2020, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục phấn đấu tổng đàn gia súc chính trên 700.000 con. Trong đó, đàn trâu, bò trên 131.000 con; đàn lợn: 559.000 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 52.000 tấn... tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất và tăng trưởng của ngành nông nghiệp Yên Bái.

Phiên bỏ phiếu tại INTA.

Chiều 21/1, Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết đề nghị Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục