Yên Bái: Triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/2/2021 | 4:52:40 PM

YênBái - Chiều 24/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tổng điều tra kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô tổng sản phẩm nội địa (GDP), cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của mỗi địa phương.  

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập người lao động; thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất, kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra. 

Ðối tượng điều tra gồm các đơn vị ngành kinh tế trên địa bàn gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) hoặc phỏng vấn trực tiếp. 

Tổng điều tra kinh tế chia làm 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 1 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1-3 đến ngày 30-5-2021. 

Giai đoạn 2 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 1-7 đến ngày 30-7-2021. 

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế sẽ được công bố trong tháng 12-2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý II-2022. 

Cuộc tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tập trung vào 5 nhóm thông tin lớn gồm: thông tin nhận dạng cơ sở; thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; kết quả thu, chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính; nhóm thông tin theo chuyên đề cần đánh giá. Cuộc điều tra cơ sở hành chính được tiến hành vào năm 2021. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 đến 30/5/2021. Kết quả cuộc điều tra chính thức công bố trước ngày 30/12/2021.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnhNguyễn Thế Phước đánh giá đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn với hai nội dung điều tra, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. 

Đây cũng là cuộc tổng điều tra có nhiều nội dung mới, khắc phục những hạn chế của các cuộc tổng điều tra trước đó, trong đó sẽ giảm thiểu chi phí tài chính, ngân sách, trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin để đảm bảo độ tin cậy. 

Do đó, để đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu của cuộc tổng điều tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh thêm đây là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội và yêu cầu cấp cơ sở, xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm khai báo thông tin.

Ban Chỉ đạo các cấp bám sát nội dung kế hoạch Tổng điều tra UBND tỉnh đã ban hành; quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo nguồn lực cho cuộc tổng điều tra. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo tổng điều tra căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch, các quy trình áp dụng cho tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.

 Văn Thông

Tags Yên Bái kế hoạch tổng điều tra kinh tế cơ sở hành chính năm 2021

Các tin khác
Giá xăng, dầu giảm lần đầu tiên tính từ đầu năm.

Giá xăng E5RON92 giảm 45 đồng/lít; giá xăng RON95 giảm 76 đồng/lít và giá các loại dầu giảm từ 177– 70 đồng/lít/kg.

Công nhân Công ty cổ phần Yên Thành sơ chế măng xuất khẩu.

Theo Chi cục Thuế huyện Yên Bình, tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 30/3/2021 đạt 62,6 tỷ đồng, bằng 24% dự toán pháp lệnh, 22% dự toán huyện giao.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế huyện Lục Yên tham mưu kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền huyện và Cục Thuế tỉnh trong chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán thu ngân sách, tổ chức thực hiện quản lý thu...

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Những ngày gần đây, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện tại thôn Bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Đây là bệnh mới ở gia súc, lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các địa phương cần tập trung cao độ cho phòng, chống dịch nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục