Ngành Y tế Yên Bái: Công khai, dân chủ, đồng thuận bảo đảm chế độ và quyền lợi

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/5/2018 | 8:31:17 AM

YBĐT - Những năm qua, ngành y tế Yên Bái đã triển khai thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu quả. Tới đây, ngành sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”.

Ngành Y tế không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Ngành Y tế không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

P.V: Năm 2016, ngành y tế đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Vậy kết quả đạt được như thế nào thưa đồng chí?

 
Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Sở Y tế.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến
: Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2218 của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức; Thông tư Liên tịch số 51 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế, những năm qua, Sở đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.
 
Trên cơ sở tổ chức bộ máy, biên chế được giao, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm bảo đảm các đơn vị trực thuộc ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

Từ năm 2014 - 2016, Sở đã tham mưu để UBND tỉnh rà soát, sắp xếp lại các trung tâm y tế huyện, cụ thể: sáp nhập 8 trung tâm y tế tuyến huyện với 8 bệnh viện đa khoa tuyến huyện; đối với tuyến tỉnh hợp nhất 5 trung tâm gồm: Y tế dự phòng, Phòng chống sốt rét - KST - CT, Phòng chống bệnh xã hội, Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật; thành lập Bệnh viện Sản - Nhi trên cơ sở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Khoa Sản, Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống tổ chức bộ máy của ngành y tế đã cơ bản được sắp xếp lại tinh gọn, hiệu quả, toàn ngành có 22 đơn vị trực thuộc, giảm 21 đầu mối so với giai đoạn trước năm 2014. Yên Bái là tỉnh đầu tiên thành lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tuyến tỉnh trên cơ sở sáp nhập 5 trung tâm thuộc hệ dự phòng và thực hiện mô hình tổ chức bộ máy đúng theo Thông tư Liên tịch số 51/2015/BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. Từ việc sắp xếp như trên đã mang lại những hiệu quả quan trọng.
 
Cụ thể, trong công tác lãnh, chỉ đạo: quá trình sáp nhập đã hợp nhất chi bộ Đảng, công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên tạo nhiều thuận lợi, thống nhất dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc, hiệu quả thực thi của các quyết định được nhanh chóng, đầy đủ và rõ ràng cho các hoạt động của cơ quan. Giảm được cồng kềnh bộ máy lãnh đạo, các đơn vị làm công tác hành chính; kế hoạch…; tập trung được nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, tạo điều kiện cho việc phát triển tương đối hoàn thiện, theo hướng chuyên sâu.
 
Cơ bản thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, không có sự chồng chéo, trùng lặp chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị, tận dụng tối đa được nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiết kiệm đầu tư... tăng năng lực cung cấp dịch vụ y tế, phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

P.VXin đồng chí cho biết, trên tinh thần Nghị quyết 19, tới đây ngành sẽ triển khai thực hiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, hiện tại, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-SYT ngày 19/3/2018 về thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Yên Bái.
 
Trong đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Hiện tại, ngành đang khẩn trương tiến hành xây dựng 3 đề án: sáp nhập Trung tâm Giám định y khoa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh; sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế cấp huyện và Đề án rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế trên cùng địa bàn, đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng phương án chuyển Phòng khám - Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phát huy cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nhân lực trình độ cao phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ được tốt hơn.
 
Bên cạnh đó, ngành y tế không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác tự chủ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, từng bước thực hiện lộ trình tự chủ, tiến tới tự chủ toàn bộ chi phí, giảm chi phí bao cấp từ ngân sách Nhà nước; không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức.

Hiện nay, ngành đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành quyết định 621/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 phê duyệt Đề án "Đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo hướng tự chủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2025”. Theo lộ trình, đến năm 2020 ngành y tế có 7 đơn vị tự chủ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên, đến năm 2025 thêm 4 đơn vị.
 
Khi các đơn vị sự nghiệp y tế tiến hành tự chủ sẽ thay đổi hoàn toàn được cơ chế tài chính, chuyển từ việc bao cấp sang tự chủ, tự hạnh toán, tự chịu trách nhiệm, qua đó sẽ giảm chi cho ngân sách Nhà nước hàng năm.
 
Việc thực hiện đề án tự chủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế, huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác y tế. Phấn đấu để mọi người dân được cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng cao.

P.V: Trong quá trình thực hiện, có những khó khăn và thuận lợi như thế nào, thưa đồng chí ?

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến: Với sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó, có vai trò tham mưu chủ động, sáng tạo và phối hợp thực hiện tốt của Sở với các ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Nhưng cũng còn không ít khó khăn, như: cơ sở vật chất, việc đầu tư xây dựng trước đây mới tập trung trọng điểm theo thiết kế của mô hình bệnh viện nên từ năm 2014 đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp lại bộ máy, ngành đã thực hiện sáp nhập các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế.
 
Dự kiến, tháng  6/2018 tiếp tục sáp nhập trung tâm dân số vào trung tâm y tế huyện, do vậy, việc bố trí phòng làm việc cho hệ dự phòng sau sáp nhập gặp khó khăn, nhiều đơn vị thiếu phòng làm việc theo quy định.

P.V: Thưa đồng chí! Giải pháp tập trung của ngành là gì để triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết này?

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến: Trước nhất, ngành phải làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị để tất cả mọi người đều hiểu rõ về chủ trương, đường lối, những lợi ích của việc sắp xếp lại, tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Kế đến, việc thực hiện các đề án bảo đảm đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phát huy hiệu quả sau sáp nhập.
 
Trong quá trình sắp xếp phải bảo đảm công khai, dân chủ và đồng thuận, không gây xáo trộn về tư tưởng, bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách và quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động. Xây dựng đề án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trung tâm y tế huyện bảo đảm đủ phòng làm việc để thực hiện nhiệm vụ trung tâm đa chức năng.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trần Minh (thực hiện)

  •  
Các tin khác
Nguyên nhân của hiện tượng tuyết rơi bất thường này có thể do gió trên cao đẩy toàn bộ lượng tuyết đang xảy ra tại Trung Quốc dịch chuyển xuống phía Nam.

Sáng 18-2, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) 0,5 – 1 độ C, đã có tuyết rơi và kéo dài trong 30 phút.

Đã có một ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. (Ảnh minh họa)

Vào khoảng 21 giờ ngày 17/2, trên địa bàn huyện Yên Bình xảy ra mưa rào kèm tố lốc gây thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Chương trình phổ thông mới đã áp dụng 6 biện pháp giảm tải chương trình học hiện nay. Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ giảm tải thế nào?

Tình nguyện viên của Bệnh viện chuẩn bị bữa ăn từ thiện cho bệnh nhân.

Với Chương trình " HYH – Chia sẻ yêu thương”, kể từ ngày 16/2/2019, mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, Bệnh viện Hữu Nghị 103 Yên Bái sẽ tổ chức nấu cháo dinh dưỡng và phát miễn phí cho người bệnh đang khám, chữa bệnh tại Bệnh viện. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục