Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Xã hội
Đánh giá đúng để xây dựng bộ máy hoạt động hiệu quả
Cập nhật: Thứ năm, 12/7/2018 | 8:07:49 AM Google Twitter
YBĐT -Trong các khâu của công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu tiền đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi khi thực hiện khâu nào của công tác cán bộ cũng đều phải đánh giá cán bộ vì cán bộ luôn được coi là "gốc” của mọi công việc.
Để có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chất lượng, khâu đánh giá CBCCVC đã được tỉnh hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Kết quả này được thể hiện, căn cứ những quy định của Trung ương, tỉnh đã ban hành những văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác đánh giá phân xếp loại CBCCVC của tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc thực thi chế độ công vụ công chức, gắn với tinh giản biên chế. Đồng thời, có những biện pháp chỉ đạo để thực hiện tốt công tác này.
 
Cụ thể, năm 2016, với 2.203 công chức toàn tỉnh, qua đánh giá có 322 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 14,6%; 1.780 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 80,8%; 96 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, chiếm 4,35%; 5 người không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,22%.
 
Năm 2017, với 2.208 công chức đánh giá, có 681 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 31%; 1.467 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 66%; 47 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, chiếm 2,13%; 13 người không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,59%.
 
Đối với viên chức, năm 2016, với 19.772 viên chức được đánh giá; trong đó, cấp tỉnh 6.216 người, đánh giá có 949 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 15,2%; 4.457 người hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 71,7%; 756 người hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 12,1%; 54 người không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,86%.
 
Cấp huyện, với 13.556 viên chức, qua đánh giá: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2.156 người, chiếm 15%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 10.454 người, chiếm tỷ lệ 77,1%; hoàn thành nhiệm vụ 898 người, chiếm 6,6%; không hoàn thành nhiệm vụ 48 người, chiếm 0,35%.
 
Năm 2017, với 18.699 viên chức, trong đó, cấp tỉnh 6.132 người, đánh giá: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 870 người, chiếm 14,2%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.821 người, chiếm 78,6%; hoàn thành nhiệm vụ 420 người, chiếm 6,8%; không hoàn thành nhiệm vụ 21 người, chiếm 0,34%.
 
Cấp huyện, 12.567 viên chức, đánh giá: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4.005 người, chiếm 31,9%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 6.895 người, chiếm tỷ lệ 54,9%; hoàn thành nhiệm vụ 1.551 người, chiếm 12,3%; không hoàn thành nhiệm vụ 116 người, chiếm 0,92%. Đối với công chức trong đơn vị sự nghiệp, năm 2016, với 530 công chức, đánh giá có 83 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 15,6%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 411 người, chiếm tỷ lệ 77,5%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 43 người, chiếm 6,4%; không hoàn thành nhiệm vụ 2 người, chiếm 0,37%.
 
Năm 2017, với 589 người, qua đánh giá có 327 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 56%; 244 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 41%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 11 người, chiếm 1,87%; không hoàn thành nhiệm vụ 7 người, chiếm 1,19%.

Có thể thấy, từ quan tâm đánh giá CBCCVC, điều này không chỉ cung cấp thông tin cho công tác quản lý CBCCVC, là căn cứ để lựa chọn, sắp xếp, bố trí, đề bạt, sử dụng CBCCVC đúng với năng lực, sở trường; là căn cứ để công tác cán bộ chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và bổ nhiệm.
 
Bên cạnh đó, việc đánh giá đã cung cấp thông tin phản hồi cho CBCCVC biết về năng lực và thực hiện công việc hiện tại đang ở mức độ nào, giúp họ phấn đấu để tự hoàn thiện mình và làm việc tốt hơn. Đây cũng là căn cứ để thực hiện tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy CBCCVC yếu kém về phẩm chất và năng lực.

Hiện nay, chúng ta đang quyết liệt thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng và hiệu quả trong các đơn vị sự nghiệp công lập, do đó, công tác đánh giá CBCCVC cần được quan tâm hơn lúc nào hết.
 
Vì vậy, cùng thực hiện nghiêm túc những quy định về đánh giá cán bộ đã được Trung ương, tỉnh ban hành, để có đội ngũ CBCCVC vừa "hồng” vừa "chuyên”, công tác đánh giá CBCCVC của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục được thực hiện công khai, đồng nhất hóa các tiêu chuẩn, các phương pháp để đạt tới sự công bằng, hợp lý trong đánh giá.
 
Việc đánh giá cần phải khách quan, minh bạch, dựa trên nhiều góc độ, nhiều tầng cấp, tổng hợp các nhân tố chủ quan, khách quan, chống chủ nghĩa cá nhân, phiến diện. Cần chú trọng nguyên tắc thành tích thực tế để đánh giá CBCCVC cũng như chú ý đến hoàn cảnh khách quan tác động đến công chức và việc đánh giá phải kịp thời, thường xuyên. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương là một trong những cơ sở để đánh giá, phân loại CBCCVC.

Đình Tứ
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group