“Dân vận khéo” trong dân quân, tự vệ

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/3/2019 | 8:18:39 AM

YênBái -

Dân quân tự vệ (DQTV) có lực lượng đông đảo, tại chỗ và rộng khắp, là con em của nhân dân. Các hoạt động của DQTV đều gắn liền với cuộc sống của bản thân và gia đình, quê hương, thôn, bản, khu phố và đơn vị cơ sở; nội dung tuyên truyền, hành động của DQTV có tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân ở cơ sở. 

Huấn luyện tự vệ khối các cơ quan tỉnh năm 2018.
Huấn luyện tự vệ khối các cơ quan tỉnh năm 2018.

Làm công tác dân vận vừa là chức năng, nhiệm vụ vừa là yêu cầu thực tế đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng DQTV nói riêng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trong đó, vai trò của DQTV tại những cơ sở vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn lại càng có vị trí quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với lực lượng vũ trang nhân dân, DQTV có chức năng là đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất; là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền ở cơ sở; cũng là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức và duy trì các hoạt động sản xuất trên tất cả các lĩnh vực công, nông, lâm nghiệp, cũng như trong giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục… 

Những năm gần đây, tuy có tác động ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhưng lực lượng DQTV ở các địa phương vẫn luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền, nhân dân tin tưởng, là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở. 

DQTV có lực lượng đông đảo, tại chỗ và rộng khắp, là con em của nhân dân, vì vậy, các hoạt động của DQTV đều gắn liền với cuộc sống của bản thân và gia đình, quê hương, thôn, bản, khu phố và đơn vị cơ sở; nội dung tuyên truyền, hành động của DQTV có tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân ở cơ sở. 

Mặt khác, DQTV thường xuyên và trực tiếp được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo và chỉ đạo, được cơ quan quân sự địa phương trực tiếp quản lý và hướng dẫn. Do đó, trong tình hình hiện nay, để DQTV tiến hành công tác vận động quần chúng đạt kết quả cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương phải có các nội dung, biện pháp thích hợp và phải thường xuyên được đổi mới, luôn kết hợp chặt chẽ giữa nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức.

Trong đó, việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng DQTV cần phải đặt lên hàng đầu. DQTV thường xuyên trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và nắm vững các nghị quyết, chủ trương, quy định của cấp ủy Đảng và chính quyền đoàn thể ở địa phương tổ chức hướng dẫn tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành. 

Đặc biệt đối với vùng cao, cần tập trung đi sâu tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện từng nội dung cụ thể, thiết thực trong từng thời gian cần thiết như: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của địa phương, thực hiện nếp sống gia đình văn hóa, dân số kế hoạch hóa gia đình; chấp hành nghiêm chỉnh các điều luật quy định về kinh tế, an toàn xã hội và các nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, địa phương; chống các tập tục và hoạt động mê tín dị đoan, hoặc lợi dụng mê tín dị đoan làm tổn hại đến đời sống vật chất tinh thần và sức khỏe của nhân dân... 

Đại tá Nguyễn Ngọc Thái – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận xét: "Để tuyên truyền, vận động nhân dân có kết quả, trước hết mỗi DQTV phải tích cực nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung mà mình được tuyên truyền; đồng thời, phải tự giác chấp hành nghiêm chỉnh và cùng giáo dục, tổ chức, hướng dẫn gia đình, người thân cùng hiểu rõ và tự giác nghiêm chỉnh chấp hành. Ngoài ra, phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, lực lượng DQTV cần thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; luôn cảnh giác với mọi hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của chúng". 

"Bản thân mỗi DQTV phải nêu cao cảnh giác và tổ chức hướng dẫn quần chúng nhân dân không bị kẻ địch và phần tử xấu kích động, lôi kéo và mua chuộc. Đồng thời, phải làm cho quần chúng nhân dân hiểu rõ và có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương cơ sở chính là bảo đảm an toàn cuộc sống, tính mạng cho mỗi gia đình và mọi công dân”. Ông Thái nói.

Để tiến hành làm công tác dân vận có kết quả, mỗi chiến sỹ DQTV trở thành một cán bộ "dân vận khéo” cần có tài liệu hướng dẫn từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến cơ sở. Đối với cấp tỉnh, huyện, cần có nội dung và chương trình bồi dưỡng cho cán bộ chỉ huy quân sự xã, phường và cán bộ DQTV ở cơ sở về nội dung, cách tiến hành công tác dân vận. Ở cơ sở, cần đưa chương trình giáo dục chính trị thường xuyên hàng năm cho các đối tượng DQTV. 

Đồng thời, căn cứ vào nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của từng địa phương để có nội dung, biện pháp tiến hành công tác dân vận một cách hiệu quả thiết thực và cần có biện pháp cụ thể để thực hiện pháp lệnh DQTV một cách triệt để nhất. Có như vậy, Phong trào "Dân vận khéo” trong quân đội sẽ ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiên Cầm

Tags Yên Bái Dân quân tự vệ

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Tỉnh đoàn đã vận động ủng hộ được 1.500 tấn xi măng xây dựng được 115 km "Con đường em đến trường" trị giá hơn 55 tỷ đồng tại các xã khó khăn của huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên…

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, Hội đồng Đội tỉnh, Trường Nguyễn Siêu, xã Dế Xu Phình kéo băng ra mắt công trình.

Ngày 18/9, tại bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, Tỉnh đoàn Yên Bái, Hội đồng Đội tỉnh, Trường Tiểu học – THCS – THPT Nguyễn Siêu Hà Nội tổ chức khánh thành Công trình “Con đường em đến trường”.

Chiều 18/9, đội thi hùng biện Tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái tham gia vòng 2 cuộc thi Speak to Lead.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và huyện Trạm Tấu trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Giàng A Lù, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù.

Ngày 17 và 18/9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tổ chức gắn biển và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại 2 xã Bản Mù và Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục