Chấn chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/6/2019 | 2:03:02 PM

YênBái - Song song với tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng, tỉnh Yên Bái rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết trong hoạt động xây dựng, phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin - cho…

Yên Bái tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng.
Yên Bái tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân, các lực lượng chức năng, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, Yên Bái đã và đang triển khai sâu rộng, sát thực tế, thực hiện theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt một cách đồng bộ, tổng thể.


Kế hoạch triển khai thực hiện của Yên Bái rất cụ thể, đồng bộ, dựa trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tại cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đã được duyệt. 

Phổ biến, quán triệt đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. 

Lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; quản lý sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định của pháp luật. 

Thành lập Ban Quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định, hoàn thành trước năm 2020. Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công… đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị, bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như các khu vực phụ cận… 

Song song với đó là tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng. Rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết trong hoạt động xây dựng, phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho… 

Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương. 

Giao Sở Xây dựng rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, tham mưu với UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế. 

Phối hợp với các ngành, huyện, thị, thành phố về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng bảo đảm theo quy hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm, đình chỉ thi công; xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng không có biển báo, không có bạt che chắn, tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định, không bảo đảm an toàn vệ sinh lao động… 

Hoàn thành công tác lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2025 định hướng 2050, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020 định hướng 2030… Đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình, dự án đầu tư nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2025. Các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, chức năng và theo kế hoạch của tỉnh. 

Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo điều kiện thực tế tại địa phương: rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng quá hạn, không còn phù hợp; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự đô thị. 

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, nhất là đồ án quy hoạch chi tiết… Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông… tuyên truyền, vận động tháo dỡ, thậm chí cưỡng chế phá dỡ công trình và xử lý theo quy định của pháp luật… 

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng… Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý…

Kế hoạch chi tiết, bài bản, đồng bộ và sự vào cuộc tích cực, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân chắc chắn công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh ngày một hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày một phát triển.

Ngọc Trúc

Tags Yên Bái xây dựng quản lý quy hoạch đô thị

  •  
Các tin khác

Các nghiên cứu gần đây cho thấy: tần suất bệnh nhân nhập viện do các căn nguyên về hô hấp và tim mạch tăng cao khi thời tiết khắc nghiệt, không khí ô nhiễm.

ảnh minh họa

Vào khoảng ngày 20-21/11, trên vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng hình thành một cơn bão, di chuyển vào Biển Đông vào cuối tuần sau.

ảnh minh họa

Trong nửa cuối tháng 11/2019, sẽ có nhiều loại hình thiên có khả năng đồng thời xuất hiện gây thời tiết xấ‌u trên cả đất liền và Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục