Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái: Bám sát kế hoạch, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/6/2019 | 8:07:38 AM

YênBái - Ngay từ những ngày đầu năm, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý nên đạt nhiều kết quả.

Cán bộ Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin, Sở KH&CN kiểm định, đối chứng công tơ điện.
Cán bộ Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin, Sở KH&CN kiểm định, đối chứng công tơ điện.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở  Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã bám sát tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. 

Ngay từ những ngày đầu năm, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Sở KH&CN đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành như: tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hoạt động KH&CN năm 2019, kinh phí chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh; xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1/2019; phương án xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh. Dự thảo Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng những hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; đề xuất danh mục lĩnh vực, ngành, nghề được khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh… 

Đối với công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN, ngành đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 9 đề tài, dự án chuyển tiếp các năm sang năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Các đề tài, dự án được đánh giá triển khai đảm bảo tiến độ theo đúng thuyết minh được phê duyệt. 

Tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyển chọn được 14 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh mới cho năm  2019, trọng tâm là lĩnh vực nông - lâm nghiệp và SHTT nhằm xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương; đề xuất 3 nhiệm vụ với UBND tỉnh để đặt hàng với Bộ KH&CN cho thực hiện thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020. 

Đối với công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành, Sở đã tham gia ý kiến thẩm định công nghệ của 13 dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả; phối hợp với Cục An toàn bức xạ (ATBX) và Hạt nhân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATBX cho 40 người là cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách công việc bức xạ của các cơ sở y tế, cấp Giấy chứng nhận ATBX cho nhân viên bức xạ của các cơ sở bức xạ X- quang trên địa bàn tỉnh; cấp và gia hạn 15 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; 3 giấy chứng chỉ nhân viên bức xạ; phê duyệt 3 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở. 

Tổ chức các hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, qua đó đã xác định được 32 sáng kiến để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Hướng dẫn 3 tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập quyền SHTT đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Cấp 21 Giấy chứng nhận đăng ký lưu giữ kết quả nhiệm vụ KH&CN cho các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN.Lớp tập huấn đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. 

Cũng trong 6 tháng qua, Sở KH&CN đã chủ động, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, triển khai cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) xăng dầu với 35 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đoàn đã tiến hành kiểm tra về đo lường xác định sai số đối với 148 cột đo xăng dầu, qua kiểm tra cho thấy các cột đo được kiểm tra đều có sai số nằm trong giới hạn cho phép. 

Tuy nhiên, vẫn có 10/35 cơ sở (chiếm 28,6%) ghi các thông tin trên phương tiện đo xăng dầu chưa theo đúng quy định tại Thông tư số: 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ KH&CN ban hành và thực hiện quy chuẩn quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Diesel, nhiên liệu sinh học và sửa đổi 1:2017 QCVN 1: 2015/BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 1:2015/BKHCN. Đoàn thanh tra đã yêu cầu và hướng dẫn cơ sở kịp thời khắc phục ngay những tồn tại. 

Công tác quản lý TCĐLCL cũng được chú trọng đẩy mạnh, Sở KH&CN đã giám sát kiểm định đối với 8 cột đo xăng dầu lắp mới và 2 cột đo xăng dầu sửa chữa theo Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu... Tổ chức 3 đoàn kiểm tra chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè mang Nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng - Yên Bái. 

Sở KH&CN đã chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin, Sở KH&CN tiếp tục thực hiện dự án vườn cây đầu dòng So, S1 giống bưởi Đại Minh, quýt sen trong nhà lưới tại đảo hồ Thác Bà; triển khai trồng giống chuối tiêu hồng trên diện tích 7.000 m2 tại Trại Thực nghiệm xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái; duy trì sản xuất các loại giống nấm, chế phẩm  sinh học E.M; xây dựng mô hình nuôi trồng nấm, nuôi cấy mô tế bào... 

Trung tâm luôn được duy trì tốt hoạt động kiểm định phương tiện đo (PTĐ). Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm đã thông báo kiểm định PTĐ cho 91 lượt cơ sở; tiếp nhận đăng ký kiểm định PTĐ đối với 64 cơ sở; kiểm định được 4.635 PTĐ trên các lĩnh vực dung tích, khối lượng, tacximet, cân các loại... 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm Sở KH&CN tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ngành được giao tại Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái. 

Cụ thể: tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp và thực hiện mới năm 2019, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt; tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN mới đợt 2 năm 2019, trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực (chè, cây ăn quả, đàn gia súc chính, nuôi trồng và khai thác thủy sản, quế, sơn tra, măng tre Bát độ, trồng dâu nuôi tằm, gỗ nguyên liệu, cây lương thực), sản phẩm đặc sản (nếp Tú Lệ, bưởi Đại Minh, cam sành Lục Yên, sơn tra, chè Shan Suối Giàng, gà đen đặc sản vùng cao, lợn bản địa Yên Bái, vịt Lâm Thượng, quế, cây dược liệu). 

Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Thẩm định, cấp phép các cơ sở sử dụng máy X-quang theo đúng quy định; tham gia phối hợp với các ngành thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, theo chương trình và thanh tra đột xuất... 

Triển khai việc đánh giá chứng nhận, đánh giá chứng nhận lại hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN, những kết quả, thành tựu hoạt động KH&CN tới các tổ chức và nhân dân. 

Mở rộng thị trường dịch vụ KH&CN trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN, chú trọng áp dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào thực tiễn, thử nghiệm một số giống cây, con mới đưa vào sản xuất. Xây dựng một số mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp tại Trại thực nghiệm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái...

Phan Thu Hương (Trung tâm ƯDKTTT, Sở KH&CN Yên Bái)

  •  
Các tin khác

"Nữ lãnh đạo phát triển kinh doanh trong thời đại số và Trách nhiệm xã hội" là chủ đề nóng được thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Nữ lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam 2019.

Đội ngũ nữ trí thức Yên Bái đã phát huy tinh thần tự lực tự chủ, vượt khó vươn lên, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, năng động thích ứng và hội nhập với xã hội hiện đại, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh.

Một em bé người Trung Quốc được mẹ đút ăn mì gói - Ảnh: REUTERS

Lạm dụng thực phẩm tiện dụng, hợp túi tiền như mì ăn liền có thể giúp no bụng nhưng lại thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng khiến hàng triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị thiếu dinh dưỡng và vi chất.

Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng 20.10 hãy nói với nhau về đàn ông.

20.10 xin hãy nói với nhau về đàn ông đi. Hãy nói với nhau về cách dạy những cậu bé sinh năm 2019 về việc trở thành người đàn ông trách nhiệm, biết trân trọng phụ nữ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục