Thành phố Yên Bái: Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/8/2019 | 2:03:01 PM

YênBái - Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Yên Bái năm 2019 sẽ diễn ra trong tháng 8. Xác định đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã và đang được thành phố thực hiện chu đáo với những điều kiện tốt nhất để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, thiết thực và đạt hiệu quả.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an thành phố Yên Bái luyện tập xử trí tình huống.
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an thành phố Yên Bái luyện tập xử trí tình huống.

Cuộc diễn tập KVPT thành phố Yên Bái năm 2019 với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ thành phố” được chia làm 3 giai đoạn. 

Cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong KVPT thành phố; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động KVPT; khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố trong các trạng thái quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc. 

Với mục đính và ý nghĩa đó, ngay sau khi có kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT của tỉnh năm 2019, thành phố Yên Bái đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT thành phố, các tiểu ban giúp việc và khung tập. Các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Để chuẩn bị cho công tác diễn tập KVPT thành phố năm 2019, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rất chặt chẽ các nội dung và quy trình triển khai các bước chuẩn bị diễn tập. 

Thượng tá Lường Hùng Cường - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cho biết: "Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban CHQS thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp để triển khai thành lập khung diễn tập, bao gồm cả khung A, khung B, khung diễn tập thực binh A2, khung diễn tập thực binh bắn chiến đấu; tổ chức tập huấn về lý luận khu vực phòng thủ cho khung B; hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể tiến hành soạn thảo kế hoạch bảo đảm và các bước chuẩn bị theo đúng quy trình và kế hoạch trên cơ sở hướng dẫn chứ không làm thay, đồng thời ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, theo quy định. Theo đó, các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đã chuẩn bị đầy đủ các loại văn kiện". 

"Qua kiểm tra của Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố, hệ thống văn kiện được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu và có chất lượng cao. Các khối đã tổ chức tập phân đoạn và sau đó luyện tập tổng hợp; quá trình luyện tập thường xuyên rút kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng sát với ý định diễn tập và tình hình thực tế địa phương”. Ông Cường nói.

Phường Hợp Minh là đơn vị được chọn tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố với nội dung vận hành cơ chế. Sau khi có kế hoạch, cấp ủy, chính quyền phường đã thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập của phường và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự thành phố xây dựng kế hoạch B cho các ngành, đoàn thể của phường và chuẩn bị các kế hoạch theo đúng hướng dẫn. Các thành viên khung diễn tập chủ động tự nghiên cứu các văn bản, tài liệu và phối hợp với Ban CHQS phường xây dựng các dự thảo văn kiện phục vụ công tác diễn tập theo kế hoạch. 

Trong đợt diễn tập này, Công an thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện xử trí tình huống A2. Theo đó, ban lãnh đạo Công an thành phố Yên Bái đã quán triệt nội dung, yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân thực hiện, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan thường trực xây dựng phương án, các tình huống trong diễn tập; trong đó có tình huống chiến đấu giải tán đám đông biểu tình, gây rối an ninh trật tự và bạo loạn; tình huống thực binh về phương án A2 giải cứu những người bị bắt giữ trái pháp luật. 

Theo đó, công tác luyện tập được chia làm 2 giai đoạn và huy động trên 600 người là cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố, các đội nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương trong tỉnh tăng cường. Thành phố cũng huy động các cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng trên địa bàn tham gia. Theo 

Thượng tá Nguyễn Đình Phương- Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái thì trong quá trình tập luyện, ban lãnh đạo Công an thành phố thường xuyên cử cán bộ tới thao trường kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia luyện tập. 

Do đó, mặc dù quá trình luyện tập gặp không ít khó khăn bởi lực lượng tham gia đông, động tác kỹ, chiến thuật khó và phức tạp; thời tiết mưa nắng thất thường, nhiều cán bộ, công chức, viên chức ngoài tham gia luyện tập vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn do cơ quan, đơn vị đã giao nhưng qua luyện tập giai đoạn I, các lực lượng tham gia đều khắc phục khó khăn, chấp hành và tuân thủ nghiêm nội quy, quy định và kỷ luật thao trường; kịch bản giai đoạn I cơ bản đã thuần thục và đang bước vào luyện tập giai đoạn II.  

Theo đó, từ ngày 3/8, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Yên Bái đã tổ chức luyện tập phương án diễn tập phần cơ chế với các hội nghị. Qua luyện tập với các phiên họp của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND và khối lực lượng vũ trang, các thành viên trong khung diễn tập đã nhanh chóng nhập cuộc đúng với cương vị chức trách và làm chủ vai diễn của mình. 

Các ý kiến, giải pháp đưa ra đều bám sát thực tiễn của địa phương và nhận định đúng tình hình địch về quy mô, thủ đoạn, hướng tấn công của địch cũng như về khả năng, thế mạnh và đảm bảo các nguồn lực của ta cho mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái quốc phòng. 

Công tác luyện tập được diễn ra nghiêm túc theo chương trình từng hội nghị trong diễn tập với các thành phần và theo từng vai diễn tại các địa điểm đã được xây dựng. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ huy động các lực lượng thường trực, quân dự bị động viên, dân quân cơ động tổ chức huấn luyện tại thao trường xã Phù Nham, huyện Văn Chấn; thiết kế xây dựng thao trường thực binh bắn chiến đấu và triển khai tổ chức đắp sa bàn diễn tập, xây dựng sở chỉ huy của thành phố, đồng thời  bảo đảm vũ khí, trang bị, đạn dược, cơ sở vật chất cho lực lượng huấn luyện bắn chiến đấu tại thao trường sẵn sàng cho diễn tập. 

Cuộc diễn tập KVPT thành phố Yên Bái năm 2019 sẽ được diễn ra vào cuối tháng 8. Công tác chuẩn bị đang được thành phố Yên Bái hoàn tất. Các cơ quan, đơn vị đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm của mình chuẩn bị tốt các phương tiện, điều kiện phục vụ diễn tập theo phương châm: "Tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và thiết thực”. 

Với quyết tâm cao, thành phố Yên Bái phấn đấu cuộc diễn tập KVPT năm 2019 trên địa bàn sẽ đạt loại xuất sắc.

Thượng tá Lường Hùng Cường - Chính trị viên Ban CHQS thành phố:

"Đến nay, công tác chuẩn bị và luyện tập phục vụ cho công tác diễn tập KVPT thành phố đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và theo đúng kế hoạch. Qua theo dõi các khung luyện tập lần I, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đánh giá đạt yêu cầu, qua đó cũng giúp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh văn kiện, phương án thực binh và sẵn sàng cho các đợt luyện tập tiếp theo. Với tiến độ công tác chuẩn bị như hiện nay, tin tưởng rằng cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2019 sẽ diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và hiệu quả”.

Ông Tống Xuân Toản - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phường Hợp Minh: 

"Phường Hợp Minh đã phối hợp xây dựng đầy đủ văn kiện và đã tổ chức luyện tập dưới sự hướng dẫn của cơ quan quân sự thành phố. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác diễn tập cũng được đảm bảo. Cùng với tổ chức luyện tập thường xuyên, Ban Chỉ đạo diễn tập của phường cũng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể cơ sở về nhiệm vụ diễn tập, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong chuẩn bị và thực hành nhiệm vụ diễn tập năm 2019”.  

Chị Trần Thị Thùy Linh - giáo viên Trường Tiểu học Nam Cường: 

"Khi được trưng tập tham gia diễn tập phương án A2, tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết trong tình hình hiện nay. Trong quá trình diễn tập, mặc dù thời tiết nắng mưa thất thường nhưng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, thực hiện vai diễn đã được phân công theo đúng kịch bản đề ra”.

Thượng úy Nguyễn Trọng Hồng - Đội Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Yên Bái: 

"Công tác thực hành phương án tác chiến đối với cảnh sát cơ động chúng tôi là việc làm thường xuyên nên trong quá trình luyện tập phương án A2 của thành phố, chúng tôi luôn thể hiện năng lực, nghiệp vụ, tính kỷ luật và khả năng tác chiến trong mọi tình huống của cảnh sát cơ động để áp dụng vào xử lý tình huống đặt ra, góp phần vào sự thành công chung của cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2019”.

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT-VH  thành phố Yên Bái)

Tags Thành phố Yên Bái diễn tập khu vực phòng thủ

  •  
Các tin khác
Một giờ học của cô và trò Trường Mầm non Suối Giàng.

Huyện Văn Chấn hiện có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS, 11 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), 13 trường phổ thông có học sinh bán trú) với 358 học sinh nội trú và 3.416 học sinh bán trú.

Cúm gia cầm H5N6 chưa ghi nhận trường hợp nào lây từ người sang người.

Virus H5N6 lây nhiễm từ gia cầm cho người qua dịch tiết ở mũi, miệng gia cầm bệnh, song không lây từ người sang người.

Trẻ được các bậc phụ huynh dạy những kỹ năng sống trong thời gian nghỉ học. (Ảnh minh họa)

Đêm ngày 14/2, trên các trang mạng xã hội nhanh chóng truyền đi thông tin về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo công văn của tỉnh, thậm chí hình ảnh công văn có chữ ký và dấu đỏ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng được chia sẻ với tốc độ rất cao.

Công an thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn.

Năm 2019, công an các xã, phường của thị xã Nghĩa Lộ đã tham mưu xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả của 24 mô hình phòng, chống tội phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục