Thúc đẩy xây dựng hình ảnh đẹp về con người Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2019 | 7:57:21 AM

YênBái - Giai đoạn 2019 - 2025, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, hình ảnh con người Yên Bái; rà soát, lập hồ sơ bảo tồn các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể...

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 85-CTr/TU của Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tỉnh Yên Bái đã triển khai Kế hoạch đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” giai đoạn 2019 - 2025.

Kế hoạch đề ra mục tiêu giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; xây dựng và hình thành lối sống "Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, ý thức tự trọng, tự chủ, khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; biểu dương, nhân rộng các giá trị nhân văn; xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, vừa mang đặc trưng văn hóa, con người Việt Nam vừa thấm đậm nét riêng của con người Yên Bái với những đức tính "Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Trong giai đoạn 2019 - 2025, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, hình ảnh con người Yên Bái đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế; rà soát, lập hồ sơ bảo tồn các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc; xây dựng các chuyên đề, tài liệu giảng dạy về lịch sử, văn hóa, con người Yên Bái vào dạy tại các nhà trường phù hợp từng cấp học. 

Tỉnh chủ trương lựa chọn những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc để phổ cập trên toàn địa bàn. Trước mắt, đến năm 2020 sẽ phổ cập nghệ thuật xòe Thái trong các trường học, tiến tới mục tiêu phổ cập toàn tỉnh Yên Bái; phấn đấu đến năm 2020, 100% các thôn, bản, tổ dân phố có đội văn nghệ làm nòng cốt góp phần nâng cao đời sống văn hóa và phục vụ phát triển du lịch tại địa bàn. 

Tỉnh cũng tiếp tục hoàn thiện, lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích danh thắng cấp quốc gia đặc biệt đối với di tích Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thanh Mù Cang Chải và trình Unesco công nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2020…

Đức Toàn

  •  
Các tin khác
Một trong 4 bản mẫu SGK lớp 1 mới của NXB Giáo dục Việt Nam.

Chiều 22/11, Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) công bố 32 cuốn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, 24 cuốn của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Ngoài 16 điểm mới (10 điểm mới chủ yếu đối với người lao động và 6 điểm mới chủ yếu đối với người sử dụng lao động như báo Dân sinh đã đưa tin), chúng tôi xin điểm qua một vài điểm mới nổi bật trong Bộ luật Lao động mới.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú (giữa) thăm các cô dâu Việt tai Trung tâm nhân quyền phụ nữ kết hôn di trú tỉnh Jeonnam.

Sau khi đưa vào hoạt động đường dây nóng trên, các cô dâu người nước ngoài có thể sử dụng để gọi riêng cho cảnh sát bằng ngôn ngữ của mình.

Người dân tham gia trò chơi để đổi kháng sinh hết hạn sử dụng lấy quà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hưởng ứng Tuần lễ Truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2019 (từ 18/11 đến 24/11) của Cục Quản lý khám, chữa bệnh theo Kế hoạch triển khai truyền thông về phòng, chống kháng thuốc từ năm 2018 đến năm 2020 của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đang tổ chức đợt cao điểm truyền thông về nội dung này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục