Yên Bái tăng nhanh tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 2:13:34 PM

YênBái - Tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội với lực lượng lao động trong độ tuổi trước khi thực hiện Nghị quyết 28 mới chiếm 12% thì đến nay chiếm gần 20%.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã Nậm Có.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã Nậm Có.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (NQ 28) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến rõ nét từ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đến nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Ngay khi bắt đầu thực hiện NQ 28, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động số 97-KH/TU ngày 30/7/2018 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ 28; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Yên Bái... nhằm huy động cả hệ thống chính trị chủ động, tích cực tuyên truyền, thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi đã tăng nhanh. 

Cụ thể, nếu như trước khi thực hiện NQ 28 mới chiếm 12% thì đến nay chiếm gần 20%. Tính đến hết tháng 10/2019 số tham gia BHXH bắt buộc là trên 53.420 người, tăng 2.300 người; số tham gia BHXH tự nguyện là trên 6.640 người, tăng 3.400 người; số tham gia BHTN là 44.050 người, tăng 3.300 người; số tham gia BHYT gần 791.460 người, chiếm 96,8% dân số toàn tỉnh, tăng 21.559 người. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo. BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa, mục đích yêu cầu của NQ 28 trong đảng bộ, cơ quan, các đơn vị trực thuộc; đã cử 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đợt học tập, nghiên cứu Nghị quyết do tỉnh và các địa phương tổ chức. 

Đảng bộ BHXH tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động số 96 ngày 24/10/2018, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với các lĩnh vực liên quan, tác động trực tiếp mà BHXH tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết. 

Thực hiện tuyên truyền NQ 28 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử của BHXH tỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ... Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của ngành để phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động.

Nhằm tiếp tục đưa NQ 28 vào cuộc sống, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tăng cường truyền thông về những nội dung cơ bản của Nghị quyết; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng địa phương, nhất là nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết; tăng cường tin, bài, định hướng dư luận, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện được hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết mới của Đảng đi vào đời sống xã hội. 

Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và đề ra các mục tiêu thực hiện để đạt mục tiêu của NQ 28 theo thời gian và lộ trình. BHXH tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp hữu hiệu nhất trong phát triển đối tượng, mở rộng diện bao phủ BHXH, phát triển số lao động tham gia BHXH khu vực phi chính thức; trong ngắn hạn và dài hạn... Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt 80% vào năm 2021, đạt mức 85% vào năm 2025 và đến năm 2030 đạt mức từ 90% trở lên.

 Hồng Duyên

Tags Yên Bái tăng nhanh tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội

  •  
Các tin khác
Ấn phẩm báo Yên Bái thời sự của Báo Yên Bái.

Đón xuân Canh Tý 2020, chào thập niên mới vào dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam rạng rỡ hào tráng, cũng là lúc ấn phẩm báo Yên Bái in thường kỳ của Báo Yên Bái - tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái” xuất bản số 5.000 - số báo Xuân Canh Tý 2020, đánh dấu chặng đường gần 58 năm Báo Yên Bái xây dựng và phát triển đi lên cùng quê hương, đất nước!

Ảnh internet

Do ảnh không khí lạnh khoảng tối và đêm mai (30 tết) khu vực phía tây tỉnh có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực phía đông tỉnh đêm và sáng vẫn có mưa nhỏ mưa phùn, đêm mai có mưa, mưa rào.

Các trường có thể tổ chức nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Niềm tự hào khi được làm công việc gắn bó với mình cả đời, góp phần mang mùa xuân vui tươi đến cho mọi người cũng chính là động lực, là niềm vui Tết của những người lặng lẽ hy sinh để mỗi mùa xuân trọn vẹn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục