Ấn tượng từ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/1/2020 | 2:19:18 PM

YênBái - Hội đã chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo hướng bền vững; chỉ đạo hội khuyến học các cấp hoàn thành tốt các hoạt động: "Tháng 9 khuyến học”, "Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10”, "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”...

Các đồng chí: Ngô Thị Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Vương Văn Bằng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xây dựng cộng đồng học tập.
Các đồng chí: Ngô Thị Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Vương Văn Bằng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xây dựng cộng đồng học tập.

Được xác định là năm đổi mới về hoạt động và thực hiện chủ đề "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập” và "Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024", công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh Yên Bái năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả.

Năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh cùng hội khuyến học cấp huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KHKT, xây dựng XHHT. Trong đó, Hội đã chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo hướng bền vững; chỉ đạo hội khuyến học các cấp hoàn thành tốt các hoạt động: "Tháng 9 khuyến học”, "Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10”, "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”... 

Đồng thời, tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đoàn thể của tỉnh. Cụ thể, Hội đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6/2019; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho trên 100 cán bộ khuyến học về triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Khuyến học Việt Nam trong hoạt động KHKT, xây dựng XHHT và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2018 - 2023. 

Bên cạnh đó, Hội ban hành kế hoạch, hướng dẫn đại hội các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, qua đó, các huyện, thị, thành hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền có văn bản chỉ đạo đại hội cấp cơ sở theo tinh thần Kết luận số 316 của Tỉnh ủy. 

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ cơ sở; 9/9 huyện, thị, thành phố đã hoàn thành đại hội cấp huyện. Cùng làm tốt công tác giao ban định kỳ, Tỉnh hội quan tâm công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng, từ đó có tác dụng động viên phong trào... 

Do làm tốt công tác xây dựng và phát triển Hội, hết năm 2019, toàn tỉnh có 1.615 chi hội khuyến học thôn, bản, tổ dân phố, trường học với 196.410 hội viên, tăng 9.858 hội viên so với năm 2018. Hội khuyến học các cấp đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục vận động học sinh ra lớp; phát động Phong trào "Nuôi heo đất khuyến học” trong trường học; triển khai thực hiện tốt công tác KHKT xây dựng XHHT; phối hợp chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 44/TT-BDGĐT về xây dựng "Cộng đồng học tập” cấp xã; tuyên truyền công tác vận động của các tập thể, cá nhân hỗ trợ ngành giáo dục. 

Việc xây dựng Quỹ Khuyến học được các cấp hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: Tỉnh hội kêu gọi, vận động Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Yên Bái, Học bổng Nhật ngữ Đông Du, Công ty Xây dựng cổ phần Nam Phong và nhiều tập thể, cá nhân xây dựng Quỹ trên 19 tỷ đồng. 

Các huyện, thị, thành hội tích cực chỉ đạo hội khuyến học xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ nhân dân, ban khuyến học cơ quan, đồng hương, dòng họ, doanh nghiệp xây dựng quỹ khuyến học với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. 

Nhờ vậy, hoạt động trao học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi được duy trì, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 20.526 giáo viên, học sinh và ủng hộ xây dựng cơ sở giáo dục tổng số tiền là 34,5 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Hội còn tham gia trao thưởng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2018 - 2019 do Tỉnh ủy tổ chức; trao thưởng cho em Nguyễn Đình Hoàng, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đạt Huy chương Bạc Olympic môn Hóa học do UBND tỉnh tổ chức; phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Ngân hàng TMCP và Đầu tư và Phát triển Yên Bái trao học bổng cho 60 học sinh nghèo vượt khó tại Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019; xây dựng và triển khai kế hoạch giúp 10 hộ nghèo thoát nghèo bền vững…Phong trào "Nuôi heo đất khuyến học” được các trường trên địa bàn triển khai mạnh mẽ. Trong ảnh: Cô trò Trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ mổ heo tiết kiệm. 

Thực hiện mục tiêu Đề án 281, với sự chỉ đạo quyết liệt và sự quyết tâm phấn đấu của các cấp hội, hết năm 2019 toàn tỉnh đã có 63% gia đình đạt gia đình học tập; 61% dòng họ đạt dòng họ học tập; 70% cộng đồng đạt cộng đồng học tập/thôn, bản, tổ dân phố; 90% đơn vị học tập cấp xã quản lý.

Tỉnh hội còn chỉ đạo tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình "Nâng cao chất lượng dòng họ học tập” tại Văn Chấn; "Khuyến học với du lịch cộng đồng” tại thị xã Nghĩa Lộ; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng Hán Đà, huyện Yên Bình. 

Trong năm, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng cấp xã được duy trì, đã tổ chức 1.020 lớp với 76.526 lượt người tham gia học tập. 

Qua nội dung phong phú và đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: kỹ thuật nông - lâm ngư, chăn nuôi, phòng bệnh, kỹ năng sống, tuyên truyền về bình đẳng giới, chống buôn bán, chống bạo hành, học xóa mù chữ cho đối tượng người lớn... từ học tập là cơ hội giảm đi số người thất nghiệp và tạo cơ hội có thêm việc làm cho nhiều người khác trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, nâng cao nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá, thuần phong, mỹ tục truyền thống của dân tộc…  

Trên cơ sở những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Hội Khuyến học sẽ tập trung: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo công tác KHKT, xây dựng XHHT; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết của công tác KHKT, xây dựng XHHT; kịp thời biểu dương gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp góp phần phát triển bền vững gia đình, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới; tập trung xây dựng củng cố và phát triển tổ chức hội ở các cộng đồng dân cư, chú trọng phát triển tổ chức hội trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từng bước xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí mô hình học tập giai đoạn tiếp theo; phát huy các hình thức vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng các mô hình học tập...

Đình Tứ 

Các tin khác
Đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp sức, quyết liệt khẩn trương và nghiêm túc, mang đến những ngôi nhà thực sự ấm áp, vững chãi thể hiện sinh động ý nghĩa nhân văn của chính sách để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo đêm 22/9 sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình vợ liệt sĩ Long Thị Đô, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, ngày 21/9, Hội Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Long Thị Đô, vợ liệt sĩ ở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục