Điểm sáng xây dựng mô hình học tập ở Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2020 | 7:56:49 AM

YênBái - Sau 4 năm triển khai, với cách làm bài bản, khoa học, đến tháng 10/2019, 22 xã, thị trấn của huyện Trấn Yên đã hoàn thành đánh giá xếp loại công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, về trước kế hoạch 1 năm.

Thường trực Hội Khuyến học huyện Trấn Yên kiểm tra hồ sơ đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.
Thường trực Hội Khuyến học huyện Trấn Yên kiểm tra hồ sơ đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Những kết quả trong công tác khuyến học - khuyến tài (KH - KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), thể hiện qua các mô hình học tập ở Trấn Yên là hết sức ấn tượng. Từ đó có tác động đến tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hết năm 2019, Hội Khuyến học huyện Trấn Yên đã có 23.219 hội viên, tăng 1.929 hội viên so với năm 2018, đạt tỷ lệ 25,99% dân số. Qua triển khai, tỷ lệ số mô hình học tập theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ tăng theo từng năm. 

Với tổng số hộ gia đình 24.785, năm 2019 có 93,68% số hộ đạt "Gia đình học tập”; có 35/48 dòng họ đạt "Dòng họ học tập”, đạt 72,91%; 100% thôn, bản, tổ dân phố đạt "Thôn bản, tổ dân phố học tập”; 100% số đơn vị học tập (cơ quan, đơn vị) đạt "Đơn vị học tập”. 

Xây dựng nền móng, việc xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã theo Thông tư số 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt kết quả hết sức ấn tượng. Từ 2 xã được xếp loại năm 2016, tăng lên 18/22 xã năm 2018 và đến tháng 10/2019, UBND huyện và các ngành chức năng đánh giá 22/22 xã, thị trấn của huyện hoàn thành đánh giá xếp loại công nhận "Cộng đồng học tập” cấp xã, đạt từ 85 - 94,5 điểm. 

Việc đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã đã có tác động thiết thực góp phần để huyện Trấn Yên hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới qua các tiêu chí về giáo dục như: 47/47 trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập xóa mù chữ đạt 97,66%... 

Đặc biệt, cùng với nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cấp huyện, cấp xã đạt trên 70% trở lên, năng lực chuyên môn đều được nâng lên đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm ngày càng cao. Việc xây dựng "Cộng đồng học tập” cấp xã đã nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất. 

Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra, Hội Khuyến học huyện Trấn Yên đã tập trung thực hiện hiệu quả các mô hình học tập theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội Khuyến học huyện cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tích cực tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện ban hành 28 loại văn bản các loại để chỉ đạo thực hiện. 

Cùng sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Hội Khuyến học tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị, xã hội huyện và các xã.
 
Luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, gắn công tác KH - KT, xây dựng XHHT với nhiệm vụ chính trị của địa phương như: xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia; có sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, cán bộ Thường trực Hội Khuyến học huyện Trấn Yên luôn chủ động đổi mới cả về nhận thức, phương thức hoạt động, đi sâu nghiên cứu văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện để ban hành văn bản chỉ đạo của Hội sát tình hình địa phương. 

Đồng thời, thể hiện rõ vai trò nòng cốt liên kết với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã vào cuộc triển khai đồng bộ qua xây dựng quy trình triển khai thực hiện bài bản, chặt chẽ là cơ sở để thuận lợi trong triển khai. 

Quá trình chỉ đạo, Thường trực Hội luôn bám sát cơ sở với phương châm: "cầm tay chỉ việc” và "nơi thuận lợi làm trước, khó khăn làm sau”, "chỉ đạo đến đâu, rút kinh nghiệm đến đó”. 

Để việc thẩm định đánh giá các mô hình đảm bảo chính xác, Hội đã tham mưu đắc lực cho UBND huyện và các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, tổ chức thẩm định các mô hình học tập nói chung, cộng đồng học tập cấp xã nói riêng đảm bảo khách quan, phản ánh đúng thực tiễn. 

Với việc làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, từ một phong trào truyền thống hiếu học của dân tộc (tự phát) sang phong trào học tập theo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phong trào KH - KT, xây dựng XHHT của huyện Trấn Yên đã lan tỏa mạnh mẽ trong tất cả các gia đình, dòng họ, thôn bản, tổ dân phố, đơn vị và trong tất cả các đối tượng trong xã hội. 

Với mục tiêu xây dựng Trấn Yên thành Đơn vị học tập cấp huyện, ngay những ngày đầu năm 2020, Thường trực Hội Khuyến học huyện đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 1345 ngày 15/1/2020 và một số nội dung trong Kế hoạch số 168 ngày 20/1/2020 về Nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống bộ tiêu chí xây dựng XHHT đi vào thực chất, từng bước triển khai nội dung tiêu chí công dân học tập, cơ quan đơn vị cấp huyện học tập, xây dựng huyện Trấn Yên là đơn vị học tập cấp huyện với nhiệm vụ và giải pháp cụ thể… 

Từ những kết quả đạt được và quyết tâm, cách làm hiệu quả, chắc chắn Trấn Yên sẽ đạt mục tiêu đề ra, trở thành "Đơn vị học tập” cấp huyện đầu tiên của tỉnh cũng như  khu vực.

Nguyễn Đình

Tags Trấn Yên khuyến học mô hình học tập Gia đình học tập dòng họ học tập đơn vị học tập

  •  
Các tin khác
Từ 1-7-2020, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực thì sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển.

Hiện nay chỉ có 1 trường hợp duy nhất được xét tuyển vào công chức, nhưng từ 1-7-2020, khi Luật Cán bộ công chức sửa đổi có hiệu lực, sẽ có thêm 2 trường hợp được xét tuyển công chức.

Công ty TNHH HMong 4S Việt Nam với dây chuyền sản xuất trang phục dân tộc tạo việc làm cho nhiều thanh niên địa phương.

Những năm qua, Chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã tập hợp, thu hút, phát huy tinh thần, nhiệt huyết của nhiều bạn trẻ có hoài bão, mong muốn góp sức cống hiến cho quê hương với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tích cực tập hợp, đoàn kết nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên tham gia các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, MTTQ chủ trì phát động.

Ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục