Thi đua Quyết thắng là động lực phát triển

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/6/2020 | 1:52:32 PM

YênBái - Thời gian qua, Phong trào “Thi đua Quyết thắng” của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực sự đã trở thành một trong những phong trào rộng khắp toàn quân. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đều ra sức thi đua lập nhiều thành tích, đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, phong phú và đạt hiệu quả thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện hàng năm.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện hàng năm.

Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Ngọc Thái - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về những nét nổi bật của Phong trào.

P.V: Xin đồng chí cho biết quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong thực hiện Phong trào "Thi đua Quyết thắng” thời gian qua?

Đại tá Nguyễn Ngọc Thái: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” trong LLVT tỉnh luôn được coi trọng, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. 

Trước yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh đã tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, sâu rộng Phong trào "Thi đua Quyết thắng”, tạo động lực tinh thần to lớn cho toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 về công tác thi đua, khen thưởng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh luôn đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào "Thi đua Quyết thắng” trong các cơ quan, đơn vị một cách nghiêm túc. Nhờ đó, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” trong quân đội không ngừng đổi mới, phát triển, trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

Do vậy, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” đã thực sự đồng hành, gắn chặt với từng lĩnh vực công tác, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tính chất hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn quân và đạt được hiệu quả cao. Trong đó, điểm nhấn của Phong trào là tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức để giành những thành tích mới cao hơn trên các mặt công tác. 

Ở tất cả các cấp, hội đồng thi đua - khen thưởng thường xuyên được kiện toàn, thực hiện tốt chức năng tư vấn cho cấp ủy, chỉ huy về thi đua, khen thưởng; cơ quan chính trị làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

P.V: Vậy đâu là những điểm nhấn của Phong trào "Thi đua Quyết thắng” trong LLVT tỉnh giai đoạn vừa qua, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Ngọc Thái: Những năm gần đây, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” trong quân đội đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, các phong trào, cuộc vận động của LLVT, các tổ chức quần chúng và thực hiện có hiệu quả "ba khâu đột phá” trong thi đua của Bộ Quốc phòng... Qua đó, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động, giành những đỉnh cao mới trên các mặt hoạt động. 

Qua thực tế diễn ra của Phong trào "Thi đua Quyết thắng” trong các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào. Bám sát mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua, toàn quân đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động, hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt” được biểu dương, nhân rộng. 

Đồng thời, qua thực tiễn tổ chức phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, như các phong trào: "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, "Tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, "Gương mẫu, trách nhiệm, kiên quyết thực hiện triệt để 3 khâu đột phá” của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” được thực hiện gắn chặt với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, tạo nên hiệu ứng tích cực trong phong trào thi đua. 

Các đơn vị đã chủ động tiếp nhận, cụ thể hóa các tiêu chí, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống quân đội, giá trị nhân văn, tình đoàn kết quân - dân, tình yêu thương đồng chí, đồng đội sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ. 

Đi đôi với tổ chức Phong trào "Thi đua Quyết thắng”, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác… 

Có thể khẳng định, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” trong LLVT tỉnh những năm qua luôn là động lực thúc đẩy toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. 

Đồng thời, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, làm cơ sở để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

P.V: Để Phong trào có những bước tiến hơn nữa, đâu sẽ là những nhiệm vụ chủ chốt của LLVT tỉnh trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Ngọc Thái: Đối với LLVT tỉnh, trước mắt, cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nhất là những bài học kinh nghiệm được đúc kết, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Thi đua Quyết thắng” lên một bước mới, đảm bảo thực chất, vững chắc, phát triển rộng khắp, có chiều sâu, thực sự là động lực góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới. 

Thời gian tới, LLVT tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với phong trào; cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh phải coi việc tổ chức Phong trào "Thi đua Quyết thắng” là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi hoạt động. 

Từ đó, tổ chức thực hiện chặt chẽ tất cả các khâu: giáo dục, quán triệt mục đích, ý nghĩa, xây dựng động cơ thi đua; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua; phát động và duy trì phong trào; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt”, tổng kết, khen thưởng,… theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

Đồng thời, trên cơ sở nắm vững phương hướng, mục tiêu, nội dung thi đua, cần xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát hợp, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào "Thi đua Quyết thắng” với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sức mạnh tổng hợp để phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng thời, đổi mới cách thức, biện pháp tổ chức phát động, nuôi dưỡng phong trào, chấm điểm thi đua, đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, đưa phong trào phát triển thực chất, liên tục, vững chắc, động viên được tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, cần thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào "Thi đua Quyết thắng”, gắn thi đua với khen thưởng, kỷ luật kịp thời... 

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh sẽ phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Thi đua Quyết thắng” lên một bước mới, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi lĩnh vực công tác, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thiên Cầm (thực hiện)

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 7/7, tại Công an tỉnh Yên Bái, Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an gồm các tỉnh Yên Bái, Hoà Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Quảng Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020.

Hình minh họa

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Yên Bái vừa ra Thông báo số 593/TB-VPCQCSĐT ngày 6/7/2020 về việc tìm người bị hại trong vụ án hình sự.

Khu vực đất phân lô bán nền mới hình thành trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Những bị can này đã cố tình cho chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 170.000m2 làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Phan Thiết.

Cán bộ văn hóa xã Tân Đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Thực hiện Quyết định số 619 của Chính phủ về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), thời gian qua, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã triển khai đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục