Yên Bái: Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/9/2020 | 7:52:38 AM

YênBái - Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ trọng yếu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy vai trò trách nhiệm, lực lượng an ninh thường xuyên kiểm tra các công trình trọng điểm của tỉnh. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác an ninh, an toàn tại công trình thi công cầu Cổ Phúc.
Phát huy vai trò trách nhiệm, lực lượng an ninh thường xuyên kiểm tra các công trình trọng điểm của tỉnh. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác an ninh, an toàn tại công trình thi công cầu Cổ Phúc.

Đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; bất ổn về chính trị, tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề về an ninh phi truyền thống khác ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước; đặc biệt, thông qua không gian mạng, kẻ xấu liên tục bịa đặt, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, đội ngũ cán bộ lãnh đạo… 

Hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động đã tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Xác định rõ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Yên Bái, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ trọng yếu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đến nay, 100% đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Cấp ủy và chức danh nhân sự chủ chốt đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, đúng phương án dự kiến, trong đó 11/12 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội (riêng Đảng bộ Quân sự tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm làm Bí thư Đảng ủy). Việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình. 

Các đồng chí bí thư được đại hội bầu với sự tín nhiệm cao (đều trên 99%). Quá trình tổ chức đại hội được thực hiện theo đúng quy định, tình hình an ninh trật tự (ANTT) bảo đảm. Thành công đó có vai trò của lực lượng công an toàn tỉnh trong việc bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu "diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng cơ hội, chống đối chính trị trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế quan trọng, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Yên Bái, trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, lực lượng an ninh đã tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước và phòng chống nguy cơ "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ các cơ quan Đảng, chính quyền, kịp thời phát hiện, đề xuất phương án xử lý nghiêm khắc, kịp thời đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp rà soát, thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị nhân sự và nhân thân cán bộ quy hoạch cấp ủy các cấp, kiên quyết không để người không đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy. Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho Đại hội đảng bộ các cấp.

Trước, trong và sau khi diễn ra đại hội, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây bất ổn trong xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí hòng chống phá Đảng, Nhà nước. 

Thống kê cho thấy, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và xử lý 62 đối tượng có các hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác và thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận; xử phạt hành chính với tổng số tiền 112,5 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Lực lượng công an đã chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh xã hội, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo; tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lôi kéo thành lập "Nhà nước Mông”, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh; giải quyết tốt những mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành các "điểm nóng” về ANTT; tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người; đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm; tập trung phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường… không để xảy ra tội phạm theo kiểu "xã hội đen”,  "tín dụng đen” gây bức xúc trong nhân dân; tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm.

Thường xuyên duy trì, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cùng với các cấp, các ngành nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, an toàn, phục vụ kịp thời nhu cầu của tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân; tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý dân cư, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm khác.

Những ngày tháng 9 này, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với niềm tin và ý chí, quyết tâm mới. 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, lực lượng Công an Yên Bái đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các phương án đảm bảo an toàn, bí mật; về phần mình, chủ động rà soát các phương án, đảm bảo đầy đủ các loại vật tư, phương tiện, trang bị kỹ thuật; củng cố và duy trì hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng, chuẩn bị các điều kiện về lực lượng và phương tiện, xử lý tốt các tình huống phát sinh, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác đảm bảo ANTT, có phương án phân luồng, điều tiết giao thông… bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Yên Bái khi đứng trước yêu cầu nhiệm vụ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật… 

Bên cạnh đó, các anh còn có quần chúng nhân dân, lực lượng đông đảo và hùng hậu, thấm nhuần chủ trương xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không ngừng đề cao cảnh giác, chung sức, đồng lòng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và kẻ gian để bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống.

 Lê Phiên

Tags Yên Bái đại hội bảo vệ

Các tin khác
Bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Ngày 11/12 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Sáng cùng ngày, Công an quận 7 ra thông báo truy tìm nghi phạm.

Nghi can giết người phân xác giấu trong valy tại quận 7 bị bắt giữ tại quận 2,

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Sĩ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Ngô Xuân Sĩ về hành vi chiếm đoạt hàng cứu trợ lũ lụt ở Quảng Bình.

Ông Nguyễn Đức Chung

Theo cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 3 đồng phạm tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, bản thân ông Chung thừa nhận hành vi, ăn năn hối cải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục