Văn học nghệ thuật Yên Bái trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người: Sứ mệnh và trách nhiệm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/8/2019 | 8:08:21 AM

YênBái - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, là nơi tập hợp, quản lý, tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh. Hội luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích là nâng cao hơn nữa tính tư tưởng, tính giáo dục lý tưởng thẩm mĩ cho công chúng thưởng thức thông qua hình tượng văn học nghệ thuật.

Hội thảo chủ đề báo chí văn nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hội thảo chủ đề báo chí văn nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Con người là chủ thể của mọi sự phát triển, còn văn hóa tạo ra hệ thống các giá trị chuẩn cho con người vươn tới, từ đó hình thành nên phẩm chất con người. Trong văn hóa thì văn học nghệ thuật là loại hình, lĩnh vực quan trọng, đặc biệt, tinh tế, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người.

Như vậy, có thể nói văn học nghệ thuật là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và xây dựng, phát triển văn hóa con người. Với vai trò như vậy, văn học nghệ thuật mang sứ mệnh và trách nhiệm rất lớn. 

Trong các chức năng lớn của văn học nghệ thuật như: chức năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ, chức năng giáo dục là chức năng chủ chốt góp phần điều chỉnh xã hội, xây dựng một xã hội lành mạnh hơn. 

Trong đời sống xã hội ngày nay, có thể dễ dàng nhận thấy sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, trở thành lực cản đối với sự phát triển của đất nước. Sự xuống cấp đó chắc chắn một phần do chúng ta chưa coi trọng, phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người. 

Hiện nay có một thực tế, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ngày càng rời xa chức năng giáo dục, thẩm mỹ; chức năng giải trí bị biến dạng, chạy theo thị hiếu tầm thường, thậm chí là thấp kém của một bộ phận công chúng. Điều đáng lo ngại là các tác phẩm này lại được quảng bá, tiếp thị với mục đích thu lợi nhuận của các nhà sản xuất, phát hành. 

Các tác phẩm tốt, có chiều sâu tư tưởng và mang đậm dấu ấn nghệ thuật, thẩm mỹ lại ít được công chúng quan tâm, thậm chí nhiều tác phẩm hay không đến được công chúng vì thiếu một chiến lược quảng bá, giới thiệu hiệu quả. Hoạt động nghiên cứu, phê bình, lý luận văn học, nghệ thuật chưa phát huy tốt nhiệm vụ định hướng thị hiếu công chúng, trong nhiều trường hợp, để báo chí làm thay nên đôi khi việc đánh giá, thẩm định tác giả, tác phẩm còn thiếu chính xác. 

Văn học nghệ thuật vừa khẳng định vừa phản biện vừa nuôi dưỡng vừa nâng đỡ vừa là chỗ dựa tinh thần vừa nghiêm khắc cảnh tỉnh con người, giúp con người nhận ra những cái xấu, cái chưa hoàn thiện để tự điều chỉnh mình. Hiệu quả tích cực mà văn học, nghệ thuật đem lại là điều không thể phủ nhận, ngược lại, nếu để văn học nghệ thuật chạy theo thị hiếu thấp kém, tầm thường thì những tác động tiêu cực của nó ảnh hưởng không nhỏ đến công chúng, nhất là giới trẻ. Những ảnh hưởng tiêu cực này thật đáng báo động trong những năm gần đây. 

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến văn hóa, văn học nghệ thuật. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã xác định văn học nghệ thuật là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tiếp tục khẳng định: Phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt. 

Với thực trạng hiện nay, để phát triển văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người, có ba vấn đề cần chú ý. Thứ nhất, về phía chủ thể sáng tạo, đòi hỏi mỗi văn nghệ sỹ bên cạnh tài năng, năng khiếu, phải vươn lên là những nhà tư tưởng, vừa có tài vừa có tâm, có tầm; bên cạnh đó, văn nghệ sĩ phải là những nhà đạo đức, làm gương cho xã hội, là những công dân với đầy đủ ý thức trách nhiệm, bổn phận đối với dân tộc, nhân dân, đất nước. 

Thứ hai, về phía công chúng - người tiếp nhận, cần thường xuyên bồi dưỡng năng lực cảm thụ nghệ thuật, định hướng thị hiếu, thẩm mỹ lành mạnh cho công chúng. Chỉ khi chúng ta có một công chúng hiểu biết, có gu nghệ thuật tinh tế, có đòi hỏi cao về hưởng thụ văn hóa thì nền văn học nghệ thuật mới có cơ hội phát triển. 

Thứ ba, đối với các nhà quản lý, lãnh đạo, tham mưu văn hóa, văn nghệ cần nâng cao năng lực, hiểu biết về lĩnh vực nhạy cảm và tinh tế này; tránh tình trạng có những xử lý, ứng xử chưa đúng đối với tác giả, tác phẩm, làm mất đi môi trường thuận lợi, mất sự kích thích sức sáng tạo đối với văn nghệ sỹ.

Để văn học nghệ thuật thực sự phát huy vai trò, sứ mệnh trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người, ngoài giải quyết các vấn đề đã nêu ở trên, các hội văn học nghệ thuật từ Trung ương tới địa phương cần xây dựng hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động, gắn bó máu thịt và trách nhiệm với hội viên, với dân tộc, với nhân dân, đất nước. 

Đối với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, là nơi tập hợp, quản lý, tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh, Hội luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích là nâng cao hơn nữa tính tư tưởng, tính giáo dục lý tưởng thẩm mĩ cho công chúng thưởng thức thông qua hình tượng văn học nghệ thuật. 

Hiện nay, Yên Bái có 153 hội viên. Trong những năm qua, Hội đã theo dõi, phát hiện, bổ sung những tác giả trẻ; phối hợp với các hội chuyên ngành, các địa phương tăng cường các trại sáng tác để bồi dưỡng, nâng cao năng lực sáng tác cho các tác giả. Bộ máy cơ quan Thường trực, nhất là bộ phận Ban biên tập các ấn phẩm của Hội đã được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái kiện toàn. 

Ban Biên tập thường xuyên họp giao ban để rút kinh nghiệm, thường xuyên trao đổi với tác giả, hội viên, vì vậy mà chất lượng tác phẩm trên các ấn phẩm của Hội ngày một nâng cao. Hiện nay, ngoài Tạp chí Văn nghệ Yên Bái xuất bản mỗi tháng 1 số, Hội còn có thêm ấn phẩm Văn nghệ Yên Bái vùng cao xuất bản 2 tháng 1 số và Trang Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng ngày càng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh, theo kịp xu thế của thời đại, đưa văn học nghệ thuật đến được nhanh nhất, nhiều nhất tới đông đảo công chúng trong tỉnh và trong nước. Hội cũng thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo và các cuộc thi. Bên cạnh đó, các chi hội chuyên ngành cũng luôn có những hoạt động sáng tác thiết thực, cụ thể như triển lãm, đi thực tế sáng tác... 

Luôn chăm lo, củng cố đội ngũ văn nghệ sĩ và đẩy mạnh đầu tư cho sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật; nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân của văn nghệ sỹ, chính vì thế văn học nghệ thuật Yên Bái đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đưa nền văn học nghệ thuật ngày càng tiến bộ, luôn là bộ phận tinh túy của văn hóa, là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực phát triển bền vững đất nước. 

N.Q.K

Các tin khác

Dù được tổ chức trực tuyến nhưng khi phát sóng, khán thính giả sẽ vẫn thấy hình ảnh người dẫn chương trình Jimmy Kimmel được chào đón nồng nhiệt trong tiếng vỗ tay của các ngôi sao Hollywood.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương ra đi, để lại khoảng trống lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, để lại bao sự tiếc thương cho gia đình, bạn bè, người thân.

Ảnh minh họa.

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 thu hút số lượng thí sinh đăng ký tham gia khá lớn với 650 thí sinh và 35 đoàn nghệ thuật trong cả nước. Cuộc thi được phát trực tiếp trên kênh YouTube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên hoạt động liên hoan và cuộc thi được phát trực tiếp trên YouTube.

Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân (giữa) đảm nhận vai chính trong bộ phim.

Ngay sau khi phim "Tình yêu và tham vọng" kết thúc, phim "Trói buộc yêu thương" dài 36 tập về đề tài gia đình sẽ nối sóng vào khung giờ 21h30 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 21-9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục