Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Văn bản mới
Yên Bái: Trên 7 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số
Cập nhật: Thứ tư, 18/1/2017 | 3:14:21 PM Google Twitter
UBND tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt kinh phí năm 2016 thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ.

Tỉnh Yên Bái có 3.574 người là phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ được hỗ trợ với định mức 2 triệu đồng/người.

UBND tỉnh giao Sở Y tế Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, người làm công tác dân số cấp xã tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ một lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; thanh tra, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

Sở Tài chính thực hiện cấp phát, thông báo kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; thực hiện quyết toán kinh phí báo cáo Bộ Tài chính theo quy định; thu hồi số kinh phí đã tạm cấp từ ngân sách tỉnh khi được Bộ Tài chính cấp bổ sung.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp nhận, tổ chức cấp phát chi trả kinh phí cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ quy định; thu hồi kinh phí đối với đối tượng đã nhận kinh phí hỗ trợ nhưng vi phạm cam kết theo quy định; quản lý, theo dõi đối tượng nhận hỗ trợ thực hiện việc cam kết không sinh thêm con trái chính sách dân số hoặc vi phạm chính sách hỗ trợ một lần. Thực hiện công khai đối tượng được hỗ trợ trước và sau khi có quyết định hỗ trợ theo quy định hiện hành; báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group