Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Văn bản mới
Quy định về mức chi cho ban tư vấn thuộc ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp
Cập nhật: Thứ năm, 24/5/2018 | 4:45:12 PM Google Twitter
Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và ủỷ ban MTTQVN cấp tỉnh, ban tư vấn thuộc ủy ban MTTQVN cấp huyện.

Theo đó, mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương MTTQVN bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0 lần mức lương cơ sở. Đối với Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc ủy ban MTTQ cấp tỉnh, mức chi bằng 1,0 lần mức lương cơ sở, phó chủ nhiệm bằng 0,8 lần mức lương cơ sở.

Mức chi đối với trưởng ban tư vấn thuộc ủy ban MTTQ cấp huyện bằng 0,15 lần mức lương cơ sở, phó trưởng ban bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

Đối với chi hội nghị, hội thảo, công tác phí, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC. Chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản, tối đa 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo. Trường hợp chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác thì thanh toán theo hóa đơn chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã được giao.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại Thông tư này.

Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Thông tư này.

Đối với các địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể thì ủy ban MTTQVN các cấp quyết định mức chi, nhưng không vượt quá mức chi tối đa được quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2018.
 
(Theo chinhphu.vn)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group