Quy định về mức chi cho ban tư vấn thuộc ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/5/2018 | 4:45:12 PM

Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và ủỷ ban MTTQVN cấp tỉnh, ban tư vấn thuộc ủy ban MTTQVN cấp huyện.

Theo đó, mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương MTTQVN bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0 lần mức lương cơ sở. Đối với Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc ủy ban MTTQ cấp tỉnh, mức chi bằng 1,0 lần mức lương cơ sở, phó chủ nhiệm bằng 0,8 lần mức lương cơ sở.

Mức chi đối với trưởng ban tư vấn thuộc ủy ban MTTQ cấp huyện bằng 0,15 lần mức lương cơ sở, phó trưởng ban bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

Đối với chi hội nghị, hội thảo, công tác phí, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC. Chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản, tối đa 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo. Trường hợp chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác thì thanh toán theo hóa đơn chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã được giao.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại Thông tư này.

Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Thông tư này.

Đối với các địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể thì ủy ban MTTQVN các cấp quyết định mức chi, nhưng không vượt quá mức chi tối đa được quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2018.
 
(Theo chinhphu.vn)

  •  
Các tin khác

Bộ trưởng được đi xe công có giá 1,1 tỷ đồng; điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội; chi tiền để mua tin thuốc lá nhập lậu; xác định tuổi người bị buộc tội dưới 18 tuổi… là những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 2/2019.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (Ảnh minh họa)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

Một dự án nhà ở xã hội tại quận 2.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH); xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong giai đoạn 2019-2020.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/1 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục