Yên Bái: Tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/11/2018 | 3:39:04 PM

YênBái - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai xây dựng Kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra Trung ương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng…) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do BCĐ Tổng điều tra Trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra theo quy định; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, BCĐ cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra. Đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của BCĐ Tổng điều tra Trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của Tổng điều tra.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh phối hợp với Cục Thống kê và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở theo kế hoạch. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh để hỗ trợ BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra tỉnh thực hiện một số bước nghiệp vụ liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp bản đồ xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong toàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm của Tổng điều tra.

Ban Dân tộc phối hợp Cục Thống kê trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo phương án của BCĐ Trung ương quy định.

Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của BCĐ Tổng điều tra tỉnh; xây dựng Kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn. Cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra. Cân đối ngân sách để hỗ trợ BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra cấp huyện thực hiện một số bước nghiệp vụ, tổng hợp số liệu phục vụ địa phương liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể các điều kiện của người được đề nghị đặc xá.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách năm 2018.

Để các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Nghị định 35/2019/NĐ-CP ban hành ngày 25-4-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp có hiệu lực từ hôm nay 10-6, với mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục