UBND tỉnh Yên Bái ra Chỉ thị về việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/12/2018 | 4:02:06 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 19/12, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô, đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nội dung Chỉ thị như sau:

Trụ sở công ty xổ số kiến thiết Yên Bái.
Trụ sở công ty xổ số kiến thiết Yên Bái.

 Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đang tích cực, nguồn vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, doanh thu hoạt động kinh doanh, đóng góp vào ngân sách nhà nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và các hình thức lợi dụng xổ số của Nhà nước để mưu lợi trái pháp luật trên địa bàn có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp gây ra nhiều hậu quả xấu và bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Để kịp thời đấu tranh,  ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề; tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn toàn tỉnh, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái chỉ thị:

1. Các ngành, các cấp có trách nhiệm:

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc lô đề bất hợp pháp và những quy định của Nhà nước về việc xử lý nghiêm khắc đối với những hoạt động cờ bạc lô đề nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và tích cực phòng chống tác hại do tệ nạn lô đề bất hợp pháp gây ra.

Việc tuyền truyền, giáo dục phải gắn chặt với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, động viên đông đảo nhân dân tự giác tham gia đấu tranh, tố giác các chủ đề, người ghi đề, chơi đề và nơi chứa chấp các hoạt động cơ bạc với các cơ quan chức năng.

Lấy tiêu chí cơ quan, đơn vị, thôn, bản, làng, tổ dân phố, gia đình không có tệ nạn cờ bạc, lô đề làm tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm.

Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động lô, đề, làm giả vé số; đăng tải thường xuyên các thông tin, các thông điệp về phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề trên Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan truyền thông. 

Chú ý nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề cũng như phê phán những hiện tượng tiêu cực nhằm tạo dư luận rộng rãi trong xã hội đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc lô đề nói riêng.

2. Công an tỉnh

Tăng cường kiểm soát và thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc nói chung và cờ bạc dưới hình thức lô đề nói riêng.

Đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm và xử lý các đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán số lô, số đề; đồng thời phối hợp với UBND các cấp thông báo công khai những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, lô đề trên hệ thống truyền thanh cơ sở và thông báo về nơi công tác, học tập, cư  trú để có biện pháp quản lý không để tái phạm.

Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời đưa ra xét xử nghiêm các vụ án liên quan đến cờ bạc nói chung và cờ bạc dưới hình thức lô đề nói riêng.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái trong công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, phát hành xổ số.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tham mưu giúp UBND tỉnh phê duyệt mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả theo đúng quy định hiện hành.

4. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái

Đầu tư, đổi mới hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô và phát hành các loại hành xổ số trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh để góp phần tăng nguồn thu xổ số  kiến thiết để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, giáo dục, y tế.

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá những lợi ích thiết thực của xổ số kiến thiết.

Chủ động đề xuất và tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn để làm tốt công tác kiểm tra phòng, chống, đấu tranh truy quét, xử lý nạn lô đề trong mạng lưới đại lý cũng như ngoài xã hội, đảm bảo hoạt động kinh doanh phát hành xổ số giữ vững ổn định và ngày càng phát triển.

5. Hội đồng giám sát xổ số tỉnh

Tăng cường hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số Yên Bái ban hành kèm theo quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chủ tịch UBND tỉnh
(đã ký)

Đỗ Đức Duy

  •  
Các tin khác
Một số đám cưới dựng rạp lấn chiếm hành lang, lòng đường giao thông ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành các địa phương chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.

Ảnh minh họa.

Nghị định 12/2019/NĐ-CP ngày 1-2-2019 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 20-3-2019.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp KH&CN như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục