Yên Bái: Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, giai đoạn 2019 - 2021

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/5/2019 | 5:45:41 PM

YênBái - Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, hướng dẫn, trang bị kiến thức, tư vấn cho các đơn vị sản xuất, chế biến nông, lâm sản và thuỷ sản xây dựng các vùng sản xuất áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VGAP) và được các tổ chức chứng nhận kiểm tra cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2021.

Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.
Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2019 - 2021, tỉnh Yên Bái sẽ dành nguồn kinh phí 29.400 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) để hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định và được chứng nhận phù hợp cho 83 doanh nghiệp, HTX áp dụng quy trình sản xuất sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn chứng nhận, bao gồm: 9 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP với diện tích 700 ha, sản lượng 7.000 tấn/năm; 18 doanh nghiệp, HTX xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi an toàn theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP với quy mô diện tích 360 ha, sản lượng 500 tấn/năm.

Hỗ trợ 9 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP với diện tích 700 ha, sản lượng 7.000 tấn/năm; hỗ trợ 18 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi an toàn theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP với quy mô diện tích 360 ha, sản lượng 500 tấn/năm; 12 doanh nghiệp, HTX xây dựng vùng sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc Rainforest Alliance và chứng nhận hữu cơ với quy mô diện tích 820 ha - sản lượng 10.000 tấn chè búp tươi/năm; 16 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất quế theo tiêu chuẩn hữu cơ với quy mô diện tích 4.100 ha; 8 doanh nghiệp, HTX chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAHP với quy mô sản xuất 13.000 con/lứa (2.500 tấn sản phẩm/năm); 10 doanh nghiệp, HTX chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAHP với quy mô sản xuất 160.000 con (500 tấn sản phẩm/năm); 5 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng nuôi trồng thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 500 lồng (1000 tấn sản phẩm/năm).

Hỗ trợ 5 doanh nghiệp, HTX sản xuất, chế biến, kinh doanh đối với sản phẩm: mật ong theo tiêu chuẩn VietGAP; Sơn Tra, thảo quả theo tiêu chuẩn hữu cơ; lúa đặc sản (huyện Yên Bình) theo tiêu chuẩn hữu cơ; bưởi đặc sản (huyện Yên Bình) theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Đề án hỗ trợ việc lập hồ sơ và đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho 6 sản phẩm, bao gồm: cam sành Lục Yên; nếp Tú Lệ Văn Chấn; cam Văn Chấn; táo mèo Mù Cang Chải; cá hồ Thác Bà, Yên Bái; bưởi Đại Minh.

Cùng với đó, Đề án hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ các đơn vị sản xuất tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm như: thực hiện các chương hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng phầm mềm truy xuất nguồn gốc và mua máy in tem sản phẩm; xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm; tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các chương trình hoạt động kết nối cung cầu.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh)

Tags Yên Bái Đề án xúc tiến thương mại sản phẩm nông lâm nghiệp thuỷ sản

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị quyết, những hộ gia đình chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên sẽ được hỗ trợ 1 lần. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ gia đình. (Ảnh: Đức Toàn)

Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Nội dung như sau:

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng cán bộ kiểm lâm huyện Yên Bình khảo sát năng suất rừng trồng tại huyện Yên Bình. (Ảnh: Thu Trang)

Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Nội dung chi tiết như sau:

100% chốt kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang hoạt động hiệu quả (Ảnh: Minh Huyền)

Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết 11/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 để ứng phó với dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục