Yên Bái ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/10/2021 | 7:56:07 PM

YênBái - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2203 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030.

Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái trao mũ thanh niên tình nguyện cho đoàn viên thanh niên huyện Lục Yên.
Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái trao mũ thanh niên tình nguyện cho đoàn viên thanh niên huyện Lục Yên.

Theo đó, Chương trình nhằm xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng; ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có khát vọng cống hiến; tinh thần đổi mới; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số; hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, nguồn nhân lực chất lượng cao, có tinh thần nhân ái, chia sẻ vì cộng đồng, có ý thức giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Quyết định cũng nêu rõ, cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Chương trình, Quyết định cũng nêu các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên; tăng cường nguồn lực thực hiện Chương trình; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, các tổ chức đoàn thể và thanh niên.


Thu Trang

Tags Yên Bái Quyết định chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030

Các tin khác
Từ 10/12/2021, công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

Từ tháng 12/2021, hàng loạt chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước,… bắt đầu có hiệu lực.

Kho bạc Nhà nước chấp thuận cam kết chi trong 1 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ

Từ ngày 24/11, việc quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 89/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Ảnh minh họa

Phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng đối với hành vi trích dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 3863/UBND-NC gửi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN MEDIA