Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
Cập nhật: Thứ sáu, 20/1/2017 | 8:13:55 AM Google Twitter
YBĐT - Năm vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật và vận động nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Theo đó, MTTQ các cấp đã trực tiếp tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng kế hoạch tuyên  truyền các văn bản luật, pháp lệnh  mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 11 khóa XIII như: Luật Trưng cầu dân ý; Luật Chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát Quốc hội, HĐND; Luật Hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Pháp lệnh quản lý thị trường; Luật Trẻ em; Luật Thuế giá trị gia tăng... MTTQ các cấp đã tích cực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch với chính quyền cùng cấp, nhằm thể chế hoá các quy định của pháp luật về vai trò của MTTQ các cấp tham gia quản lý chính quyền.

Cụ thể, Thường trực MTTQ tỉnh đã xây dựng văn bản chỉ đạo hệ thống mặt trận các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”. Có thể nói, sự tham gia của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật và vận động nhân dân tham gia xây dựng pháp luật đã và đang góp phần quan trọng làm cho các văn bản pháp luật được thông qua phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Cùng với việc tham gia xây dựng pháp luật, MTTQ các cấp còn phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tập trung tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trong các thôn, bản, tổ dân phố, hộ gia đình như: tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử Quốc hội, Luật Bầu cử HĐND, Luật MTTQ Việt Nam. Hoạt động tuyên truyền pháp luật của Mặt trận đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, MTTQ các cấp đã tham gia tích cực thông qua các bước hiệp thương những người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND do MTTQ lựa chọn, giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, đảm bảo được cơ cấu, thành phần đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhằm góp phần xây dựng chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh còn xây dựng Kế hoạch số 108 về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021;  xây dựng lịch trình các bước tiến hành cuộc bầu cử và kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Cùng Sở Nội vụ tổ chức 5 hội nghị tập huấn cho 692 lượt người với nội dung triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho trưởng ban, phó trưởng ban, thư ký Ban bầu cử ĐBQH; trưởng ban, phó trưởng ban, thư ký Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh còn phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử và tham mưu tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Qua đó, ban thường trực MTTQ các xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 9 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với những người ứng cử ĐBQH, 86 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và trên 4.000 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh còn xây dựng báo cáo 3 năm công tác TTPBGDPL và 5 năm thực hiện Quyết định 409 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04 (khóa XI) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân giai đoạn 2012- 2016.

Chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết Kế hoạch 125 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong việc quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Kết quả, đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác TTPBGDPL và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Công tác giám sát hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước và vận động nhân dân tham gia giám sát của MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục được duy trì, củng cố, thông qua nhiều hình thức như: củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; qua công tác tiếp dân và giám sát chính quyền xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; qua việc tham gia các kỳ họp của HĐND cấp xã, các buổi tiếp xúc cử tri để giám sát hoạt động của chính quyền, đại biểu HĐND và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trong công tác phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Hướng dẫn số 115 về hướng dẫn công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2016. Đồng thời, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng và hoàn thành đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh”.

Những kết quả đạt được trong công tác TTPBGDPL trong nhân dân của Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Sùng Thị Máy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group