Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Trấn Yên: Đảng mạnh, nông thôn mới khởi sắc
Cập nhật: Thứ sáu, 3/2/2017 | 2:00:13 PM Google Twitter
YBĐT - Năm 2016 là năm đầu huyện Trấn Yên thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Việc chỉ đạo, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp theo.
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân xã Hồng Ca (Trấn Yên) kỹ thuật trồng tre măng Bát độ.

Chính vì vậy, cùng với sự quan tâm, đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, cải thiện chất lượng đời sống nhân dân, nâng cao hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có nhiều khởi sắc. Năm 2016, có 3 xã được công nhận đạt tiêu chí NTM gồm: Nga Quán, Bảo Hưng, Đào Thịnh, vượt 2 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện, nâng tổng số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM của huyện lên 6 xã; 7 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên; 8 xã đạt từ 6-9 tiêu chí... Huyện Trấn Yên trở thành địa phương dẫn đầu trong tỉnh về xây dựng NTM.

Có được thành tích này phải nhắc đến vai trò chỉ đạo, quyết tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền huyện. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình công tác năm 2016 và các kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác; phân công cụ thể cho từng thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chủ trì thực hiện đề án, nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Huyện ủy và UBND huyện luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân của Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng thành viên UBND huyện.

Định kỳ hàng tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực UBND huyện tổ chức hội ý để xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các ngành, cũng như trao đổi thông tin nhằm đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong quá trình chỉ đạo điều hành. Đồng thời, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban hàng tháng, hàng quý cùng các ngành, địa phương nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực...

Qua đó, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được chỉ đạo triển khai đạt kết quả vượt chỉ tiêu bên cạnh một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết tiêu biểu như: giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.015,2/1.005 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn đạt 338,3/334 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 30.739/29.500 tấn; số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM là 6/4 xã; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 88,5/59 tỷ đồng; số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế có 11/10 xã, thị trấn, đạt 50%...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, trong năm có 126 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trong đó 18 khu dân cư đạt danh hiệu 3 năm, bằng 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt 76%, bằng 100% kế hoạch; công nhận 133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, bằng 100% kế hoạch.

Trong quá trình đẩy mạnh xây dựng NTM, Huyện ủy, UBND huyện Trấn Yên đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; tổ chức rà soát, điều chỉnh Đồ án, Đề án quy hoạch NTM một số xã; thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình, chính sách hỗ trợ kết hợp với huy động đóng góp của nhân dân...

Từ đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được những thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia thực hiện chương trình; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; hình thành được các vùng phát triển kinh tế sản xuất chuyên canh tập trung trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao được áp dụng nhân rộng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; dân chủ cơ sở được phát huy; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường củng cố...

Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết: “Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ huy động và lồng ghép các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, ưu tiên các xã có khả năng hoàn thành các tiêu chí trong năm 2017 để thực hiện Chương trình. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ có thêm 3 xã nữa đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM trong năm 2017 này”.

Thiên Cầm

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group