Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Thành phố Yên Bái: Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Cập nhật: Thứ năm, 16/2/2017 | 8:30:09 AM Google Twitter
YBĐT - Một nội dung được Đảng bộ thành phố quan tâm là chỉ đạo quyết liệt các chi đảng bộ cơ sở, cụ thể hóa Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) nay là Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng và chủ đề hàng năm của thành phố.
Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ cơ sở nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới. (Trong ảnh: Nhân dân thôn Cống Đá, xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái) bê tông hóa kênh mương nội đồng.

Với 8.130 đảng viên đang sinh hoạt tại 41 chi, đảng bộ cơ sở, 296 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Đảng bộ thành phố Yên Bái luôn xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ giải pháp đồng bộ...

Đã nhiều năm qua, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể. Trong đó, tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của TCCSĐ cũng như tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Bên cạnh việc duy trì tốt việc phân công các cấp ủy viên, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố về chỉ đạo và tham gia sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư, Thành ủy còn thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các chi, đảng bộ cơ sở về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Một nội dung được Đảng bộ thành phố quan tâm là chỉ đạo quyết liệt các chi đảng bộ cơ sở, cụ thể hóa Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nay là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và chủ đề hàng năm của thành phố.

Chỉ đạo các ban xây dựng Đảng tham mưu nội dung, hướng dẫn cơ sở sinh hoạt chi bộ, trong đó nhấn mạnh: tập trung thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chỉ đạo các chi bộ tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề để nội dung sinh hoạt thêm phong phú. Các chuyên đề tập trung vào thảo luận đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm tại địa phương, đơn vị…

Chính vì vậy, các kỳ sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã trở lên phong phú, hấp dẫn, không còn hình thức, đơn điệu. Phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

...Đến những chuyển biến tích cực

Nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể được thực hiện hiệu quả nên chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở Đảng bộ thành phố được nâng cao một bước, dần đi vào hướng thực chất. Từ đó, kết quả phân tích chất lượng TCCSĐ, đảng viên hàng năm thực chất hơn, sát hơn, bệnh thành tích giảm rõ rệt. Chế độ sinh hoạt được duy trì, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao. Hầu hết các chi bộ đều duy trì khá tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, kể cả sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất theo chủ trương của đảng ủy cấp trên.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ phường Yên Ninh.

Đáng ghi nhận là nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ đã cụ thể, thiết thực, có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung sinh hoạt. Mỗi kỳ họp, các chi bộ dành một phần lớn để thông báo thời sự, chính trị; phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng nhận thức, hiểu biết cho đảng viên; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, thảo luận nhiệm vụ tháng tiếp theo.

Bên cạnh hình thức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, thảo luận nhiều nội dung thì các chi bộ còn sinh hoạt thảo luận chuyên đề, chủ yếu bàn sâu một hoặc hai vấn đề mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị hay các giải pháp về công tác an ninh trật tự địa bàn; công tác phát triển đảng viên…

Trong sinh hoạt, đã phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của đảng viên. Các đảng viên đã tích cực tham gia ý kiến, tranh luận bàn thảo những nội dung trọng tâm được khuyến khích. Qua đó, đảng viên từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động học tập nâng cao trình độ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giúp nhau cùng tiến bộ. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng lên.

Ông Phạm Ngọc Võ - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Yên Bái khẳng định: “Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã giúp cho cấp ủy từ thành phố đến cơ sở kịp thời nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Từ đó, có biện pháp cụ thể, thiết thực để uốn nắn, nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, từng bước đáp ứng với yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và các cơ quan đơn vị trong tình hình mới”.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở, đặc biệt là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở Đảng bộ thành phố đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ. Từ đó phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước của thành phố hàng năm. Các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Ông Võ Thiện Cảm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Cường:

Kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ phường là phải xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở và cấp ủy chi bộ, nhất là bí thư chi bộ có trình độ, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng cấp ủy là trung tâm đoàn kết chi bộ.

Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng, thông tin tình hình thời sự cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở. Các chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, mỗi đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm đề cao tự phê bình và phê bình.

Cuối cùng là việc đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, thường xuyên biểu dương các chi bộ, đảng viên gương mẫu, phê bình các chi bộ, đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng. Có như vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ mới thực sự được nâng cao, góp phần quan trọng vào xây dựng TCCSĐ, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Ông Trương Hải Vinh - đảng viên Chi bộ thôn 1, Đảng bộ xã Giới Phiên:

Thời gian qua, nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng sát thực với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ở khu dân cư. Đặc biệt là nội dung sinh hoạt được lồng ghép với các chuyên đề như: xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế ở khu dân cư. Chính vì vậy, trong các buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp để cùng bàn bạc, thảo luận, đề ra những giải pháp cụ thể giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Từ đó, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, làm gương cho nhân dân làm theo. Có thể nói là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ đã được đề cao.

Tiến Bình

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group