Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Văn Chấn: Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Cập nhật: Thứ ba, 28/2/2017 | 8:09:27 AM Google Twitter
YBĐT - Các cấp ủy Đảng của Đảng bộ Văn Chấn đã rà soát, bổ sung đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và quy chế, quy định của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đảng bộ huyện Văn Chấn khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Toàn Đảng bộ Văn Chấn hiện có 57 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 40 đảng bộ, 17 chi bộ, 530 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 8.266 đảng viên.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 và hướng dẫn của Tỉnh ủy, việc tổ chức quán triệt học tập, xây dựng kế hoạch toàn khóa của các cấp ủy được triển khai đúng tiến độ và chất lượng. Ngay từ cuối tháng 5/2016, Huyện ủy Văn Chấn đã có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; ban hành Kế hoạch toàn khóa số 35-KH/HU, hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kèm theo mẫu đề cương gợi ý xây dựng kế hoạch cá nhân gửi các chi, đảng bộ trực thuộc.

Cấp ủy huyện đã sớm tổ chức hội nghị, học tập quán triệt nội dung Chỉ thị đến các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc...

Các chi, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt với tỷ lệ 95% cán bộ, đảng viên và 80% đoàn viên, hội viên các tổ chức hội và nhân dân tham dự học tập; sau học tập, cán bộ đảng viên đều viết bài thu hoạch theo hướng dẫn. Huyện ủy cũng yêu cầu các tập thể phải xây dựng kế hoạch hàng năm, trong đó lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết.

Đồng chí Trần Văn Mộc - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn:

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải nằm trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ huyện và nghị quyết của cấp ủy; phải đưa vào chương trình, kế hoạch công tác từng quý, từng tháng và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Nội dung này phải gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần giải quyết kịp thới các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Chúng tôi cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện chỉ thị.

Các cấp ủy Đảng rà soát, bổ sung đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và quy chế, quy định của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, xác định khâu đột phá và nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân; gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do chính quyền, mặt trận và đoàn thể phát động; quan tâm công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, định kỳ tổ chức tuyên dương, khen thưởng, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được Đảng bộ Huyện ủy Văn Chấn thường xuyên chỉ đạo, gắn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 với tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và triển khai Nghị quyết Trung ương IV về xây dựng Đảng (khóa XI, XII của Đảng).

Trong năm 2017, Đảng bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ sẽ chỉ đạo khắc phục các hạn chế, bất cập; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, thực chất có hiệu quả các nội dung, yêu cầu trong thực hiện chỉ thị. Trong đó, xác định nội dung, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét; triển khai rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Quang Tuấn

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group