Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Đảng bộ thành phố Yên Bái xác định khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05
Cập nhật: Thứ ba, 28/2/2017 | 4:34:22 PM Google Twitter
YBĐT - Đón nhận và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với những bài học, kinh nghiệm được đúc rút từ thành công qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã sớm xác định khâu đột phá, những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
Thường trực Thành ủy Yên Bái kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Đảng bộ phường Đồng Tâm.

Tiếp nối Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) với những nội dung mới, toàn diện và sâu sắc hơn.

Điều đó thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đón nhận và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với những bài học, kinh nghiệm được đúc rút từ thành công qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã sớm xác định khâu đột phá, những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác.

Phải khẳng định rằng, học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh; xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ. Đây là Chỉ thị có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, nhất là với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người trong giai đoạn hiện nay.

Với rất nhiều điểm mới, Chỉ thị 05 mang tầm chiến lược hơn, gắn với tư duy mới của Đảng. Chỉ thị 05 xác định mục tiêu của việc học tập và làm theo Bác là: “Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Với phương châm thực hiện là “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, trong đó, quan trọng là đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nắm vững tinh thần của Chỉ thị 05, triển khai các bước học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch, Thành ủy Yên Bái đã sớm bổ sung và ban hành kịp thời Chương trình hành động số 19 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đặc biệt, trong kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ thành phố xác định rõ trách nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu đi đầu, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lấy đó làm nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Trong toàn Đảng bộ thành phố, hiện 569 cán bộ chủ chốt ở cơ sở, đạt 100% đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện khâu đột phá, Đảng bộ thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 327 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Theo đó, các đồng chí cấp ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể tăng cường chỉ đạo và sinh hoạt tại 147/147 chi bộ thôn, khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Qua đó, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, sâu sát thực tiễn, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Thực hiện tốt Quy định số 55 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng chính quyền; thực hành dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm phải bắt đầu từ sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý để tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương và đến nhân dân.

Đảng bộ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp lựa chọn những vấn đề cụ thể đang thu hút sự chú ý sự quan tâm của dư luận xã hội để giải quyết triệt để, nhất là những vấn đề tiêu cực, tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội…

Năm 2017, Đảng bộ thành phố tập trung triển khai học tập, tuyên truyền sâu rộng Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Chủ động, sáng tạo trong thực hiện khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Minh Thúy

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group