Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Đảng bộ Trấn Yên: Chỉnh đốn để xây dựng Đảng vững mạnh
Cập nhật: Thứ sáu, 10/3/2017 | 8:19:55 AM Google Twitter

YBĐT - Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần, trách nhiệm “nói đi đôi với làm” đã có tác động tích cực đến mọi mặt công tác xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên (đứng giữa) trao đổi với lãnh đạo các ban Đảng về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng và đảng viên là yếu tố hàng đầu trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các tổ chức cơ sở đảng của Trấn Yên đã có nhiều cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, công tác, có sức lan tỏa lớn, tạo nên các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác hết sức sôi nổi. Hơn thế, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng bộ cũng mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần, trách nhiệm “nói đi đôi với làm” đã có tác động tích cực đến mọi mặt công tác xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Vì vậy, khi triển khai học tập, quán triệt và đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 vào cuộc sống với những cách làm hay, sát thực tế, Đảng bộ huyện đã nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã, thị trấn.

Đó chính là điều kiện vô cùng thuận lợi để tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương năm 2016 vừa qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao các ban Đảng làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại để kịp thời có biện pháp khắc phục, bổ sung kế hoạch, giải pháp phù hợp.

Theo đó, các cấp, ngành, các đoàn thể chính trị trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều lớp quán triệt, phổ biến nội dung và ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Tiếp đó, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn các nội dung đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, cũng như trong ngăn chặn các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như: xây dựng lề lối, tác phong trong công việc; gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ lợi ích của nhân dân; có đạo đức, lối sống trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, “nói không đi đôi với làm” trong cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện tại các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở tiến hành sơ kết, tổng kết các đợt phát động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên khẳng định: "Việc triển khai đồng bộ, chặt chẽ với quyết tâm cao của cả Đảng bộ trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Từ một đảng bộ chỉ có 4 chi bộ với 24 đảng viên, hôm nay, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã có trên 5.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 46 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy với 342 chi bộ. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt trên 80%.

Trung bình, mỗi năm, Đảng bộ kết nạp thêm gần 200 đảng viên mới. Hướng đi và cách làm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Trấn Yên cho thấy quyết tâm của cả Đảng bộ.

Chính sự kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống" trong xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, chống tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền và cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chỉ đạo khắc phục yếu kém trong công tác cán bộ; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng.

Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân... là trách nhiệm, nghĩa vụ phải quyết tâm thực hiện của tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở Đảng bộ huyện Trấn Yên hôm nay.

Năm 2017 này, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã bước sang năm thứ 70 thành lập, củng cố, xây dựng và phát triển. Tin rằng, Đảng bộ có bề dày truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng đó đã, đang lớn lên cùng quê hương, đất nước sẽ đạt được nhiều kết quả, thành tích cao hơn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đó sẽ là đòn bẩy tạo động lực quan trọng giúp Đảng bộ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Trấn Yên ngày một giàu mạnh, văn minh và sớm về đích huyện nông thôn mới.

Thanh Hương

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group