Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Thị xã Nghĩa Lộ: Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4
Cập nhật: Thứ hai, 20/3/2017 | 7:57:44 AM Google Twitter
YBĐT - Đến hết ngày 15/01/2017, 100% chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn thị xã đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Đại biểu HĐND thị xã Nghĩa Lộ và lãnh đạo xã Nghĩa Phúc kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp ở cơ sở.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên trong quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Thị ủy Nghĩa Lộ đã xây dựng Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 19/12/2016 về tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và xây dựng hướng dẫn cá nhân viết bài thu hoạch.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập và triển khai xây dựng, thảo luận, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở.

Do có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết tại cơ sở và đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nên việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được Thị ủy tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về nội dung, thời gian, đặc biệt chú trọng nâng cao về chất lượng và có sự đổi mới về phương pháp tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập. Các cấp ủy Đảng, các tổ chức cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương phổ biến đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Chỉ đạo thực hiện đồng thời 3 yêu cầu trọng tâm: học tập, quán triệt nghị quyết; kiểm điểm tự phê bình và phê bình, từng cấp ủy, tập thể lãnh đạo, từng cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tự kiểm điểm, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự suy thoái” của tập thể, của cá nhân, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa; cụ thể 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết phù hợp với địa phương để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, nêu cao vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia, góp ý với tổ chức Đảng, với cán bộ, đảng viên về nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng bộ.

Đến hết ngày 15/01/2017, 100% chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn thị xã đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, thời gian và kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thị ủy; 100% chi, đảng bộ đã xây dựng và tổ chức thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập là 2.250/2.289 đạt 97,77%. Chương trình, nội dung, thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết được các cấp ủy tổ chức đảm bảo theo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy.

Tinh thần thái độ, ý thức tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết của cán bộ, đảng viên nghiêm túc, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các buổi học tập, ghi chép đầy đủ những nội dung chính của Nghị quyết. 100% cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bám sát chức năng, nhiệm vụ thực tiễn cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, theo dõi và đánh giá chất lượng các bài thu hoạch đã có 100% bài thu hoạch viết tay, đảm bảo về nội dung, hình thức.

Trong đó, có rất nhiều bài thu hoạch viết rất chất lượng, nhiều bài thu hoạch viết trên 30 trang giấy A4 đã thể hiện việc đầu tư nghiên cứu sâu, kỹ các Nghị quyết, kết luận và liên hệ với thực tiễn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bản thân. Tuy nhiên, còn 12 bài thu hoạch của đảng viên ở khu vực nông nghiệp viết không đảm bảo chất lượng, nội dung đã được các cấp ủy yêu cầu viết lại đảm bảo tính nghiêm túc và sự chỉ đạo của Thị ủy và Tỉnh ủy.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết thời gian qua của Nghĩa Lộ đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ. Trong kiểm điểm thực hiện khá tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, chưa phát hiện biểu hiện lợi dụng kiểm điểm để hạ uy tín tổ chức, cá nhân hoặc giấu diếm, né tránh khuyết điểm, nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, để kết luận Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đi vào đời sống xã hội, Thị ủy Nghĩa Lộ tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với thực tiễn cơ sở, thông tin kịp thời việc tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, băng, cờ, khẩu hiệu, pa - nô, áp - phíc, triển lãm tranh ảnh, chiếu phim tư liệu… 

Thành Trung

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group