Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Đảng bộ xã Báo Đáp nêu cao vai trò lãnh đạo
Cập nhật: Thứ ba, 4/4/2017 | 7:22:41 AM Google Twitter
YBĐT - Về Báo Đáp, huyện Trấn Yên giữa những ngày tháng 3, dễ nhận thấy bộ mặt nông thôn nơi đây đang đổi mới, chuyển biến rõ rệt. Đường làng, ngõ xóm được bê tông sạch đẹp, an ninh trật tự ổn định, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế…
Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Nguyễn Tử Long ở thôn 1, xã Báo Đáp.

Đảng bộ xã Báo Đáp hiện có 252 đảng viên sinh hoạt ở 22 chi bộ. Xác định mục tiêu giai đoạn 2015 - 2020 là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; củng cố, kiện toàn và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ xã đã duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thảo luận dân chủ, thống nhất chủ trương, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới (NTM); xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Năm 2016, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Trần Đức Học - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Ngay sau khi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch đảm bảo yêu cầu, đúng thời gian quy định. Đến nay, 22/22 chi bộ đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 92% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch cá nhân và đăng ký thực hiện trước chi bộ, cơ quan, đơn vị”.

Cùng với sự chỉ đạo sát, đúng với thực tiễn cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của các nhân dân, phong trào xây dựng NTM ở Báo Đáp đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của người dân.

Cùng với đó, Đảng bộ cũng chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị, các ngành, đơn vị tích cực động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đến thăm mô hình chăn nuôi gà của anh Nguyễn Tử Long ở thôn 1 - một trong những thanh niên tiêu biểu mạnh dạn phát triển kinh tế, anh Long chia sẻ: “Tôi mới chăn nuôi hơn 1 năm nay, khi chưa có vốn và kinh nghiệm, gia đình tôi chỉ đầu tư vài trăm con. Thấy chăn nuôi bước đầu mang lại hiệu quả, tôi mạnh dạn xây dựng hệ thống chuồng trại 300 m2 và nuôi với số lượng 1.500 con. Sắp tới, vợ chồng tôi tiếp tục mở rộng thêm 200 m2 chuồng trại, nâng quy mô chăn nuôi lên 3.000 con gà. Dù đây là những kết quả bước đầu, nhưng cũng là động lực để gia đình tôi vươn lên làm kinh tế”.

Năm 2016, cũng là năm các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Báo Đáp cơ bản đều vượt so với cùng kỳ như: tổng diện tích gieo cấy lúa đạt 362,8 ha; thu ngân sách đạt 3,7 tỷ đồng đạt 123,2% kế hoạch; 12/17 thôn được đề nghị công nhận làng văn hoá, đạt 70,5%; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 1.213 hộ, đạt 86,6%; toàn xã có 106 hộ nghèo và 39 hộ cận nghèo…

Trong những tháng đầu năm 2017, Đảng bộ xã Báo Đáp đã tập trung thực hiện việc rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cả năm. Đồng thời, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra năm 2016; phấn đấu có 80% chi bộ trở lên đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên; kết nạp mới 8 đảng viên, trong đó, có 70% là đoàn viên thanh niên; tổng thu ngân sách phấn đấu đạt trên 3,1 tỷ đồng; tổng diện tích gieo cấy cả năm là 357 ha, trong đó, có 165 ha lúa chất lượng cao; chăm sóc bảo vệ 315 ha rừng, trồng 20 ha cây phân tán, 50 ha cây tập trung; phấn đấu giảm 0,12% hộ nghèo/năm; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 99%; có trên 12 làng được công nhận làng văn hoá và trên 85 % hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Về Báo Đáp, huyện Trấn Yên giữa những ngày tháng 3, dễ nhận thấy bộ mặt nông thôn nơi đây đang đổi mới, chuyển biến rõ rệt. Đường làng, ngõ xóm được bê tông sạch đẹp, an ninh trật tự ổn định, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế… 

Những kết quả mà Đảng bộ xã Báo Đáp đã đạt được, trước hết là nhờ có tinh thần chủ động, năng động, quyết tâm lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương. Đồng thời, Đảng bộ xã đã bám sát tình hình thực tiễn để đề ra các nghị quyết, chủ trương và giải pháp thực hiện có tính khả thi, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng địa phương trên con đường đổi mới, phát triển.

Mai Linh

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group