Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Tạo được điểm nhấn trong thi đua - khen thưởng
Cập nhật: Thứ sáu, 7/4/2017 | 7:49:59 AM Google Twitter
YBĐT - Tỉnh đã kịp thời có những chính sách khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, coi trọng khen thưởng tập thể và các cá nhân, lao động trực tiếp.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ hai bên phải) trao cờ thi đua cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) có vị trí, ý nghĩa, vai trò rất quan trọng, là động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong lao động, sản xuất và công tác.

Để đáp ứng yêu cầu hiện nay, với chức năng tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo UBND tỉnh, thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc TĐKT là nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao. Người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra.

Nhận thức được điều đó, công tác TĐKT những năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Các phong trào thi đua được phát triển sâu rộng trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, tỉnh đã kịp thời có những chính sách khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, coi trọng khen thưởng tập thể và các cá nhân, lao động trực tiếp, tạo động lực thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội đề ra; kinh tế phát triển, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, công tác triển khai tổ chức các phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi cấp, mỗi ngành, đặc biệt là với vùng cao, vùng sâu, vùng xa; hoạt động của các khối thi đua của tỉnh được duy trì nề nếp; tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký ký kết nội dung thi đua đúng quy định; hoạt động kiểm tra, chấm điểm, bình xét, suy tôn khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vì vậy, các hình thức tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua đã tạo được điểm nhấn, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng, đặc biệt trong việc giải quyết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Độc lập cho các gia đình đảm bảo đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

Qua các phong trào thi đua, chỉ tính riêng năm 2016, tỉnh có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 tập thể và 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể và 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hữu nghị; 12 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua; 12 tập thể và 57 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1.140 tập thể và 1.749 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen...

Có thể thấy, những thành tích đạt được trong công tác TĐKT tỉnh là kết quả của bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, thống nhất, quyết liệt trong hành động của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động nhất phản ánh kết quả, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện.

Đây là những hạt nhân thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công chủ đề thi đua năm 2017 do Chính phủ phát động, đó là: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững” và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh...

Việc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác TĐKT gắn với phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước sẽ góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo bước đột phá hoàn thành mọi yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

 Thiên Cầm

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group