Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Vận dụng sáng tạo thực hiện "Trung ương 4"
Cập nhật: Thứ sáu, 14/4/2017 | 6:34:56 AM Google Twitter
YBĐT - Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 71 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với tổng số 2.048 đảng viên.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao đổi công việc sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (KDNT) đã xây dựng kế hoạch, trong đó, đề ra những nhiệm vụ thực hiện, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ KDNT có 71 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó, có 26 doanh nghiệp Nhà nước, 6 doanh nghiệp Nhà nước nắm cổ phần không chi phối, 38 doanh nghiệp 100% vốn cổ đông và 1 chi bộ cơ quan hành chính, với tổng số 2.048 đảng viên.

Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức, đoàn thể nghiêm túc quán triệt nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy KDNT quán triệt tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tình hình, nguyên nhân và nhận diện những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ; tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên, người lao động nắm vững quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có hiệu quả.

Đồng chí Vũ Vinh Quang - Bí thư Đảng ủy KDNT cho biết: Đảng ủy KDNT đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Từ đó, vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở tổ chức Đảng cơ sở; đồng thời, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên, người lao động, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, liên hệ, vận dụng bổ sung vào kế hoạch của cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW và kế hoạch của mỗi cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Qua đánh giá bước đầu, hầu hết cán bộ, đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp đã nhận thức tương đối đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4. Lần này, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ, bằng những việc làm cụ thể.

Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên học tập nghiêm túc và cam kết thực hiện theo đúng các nội dung theo nhiệm vụ được giao. Với các tổ chức cơ sở đảng, phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 bước đầu đã mang lại những tín hiệu tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm yêu cầu gắn học tập, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết với việc liên hệ thực tiễn ở đơn vị, cùng thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được diễn ra sôi nổi ở nhiều đơn vị.

Đồng chí Vũ Minh Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Yên Bái  cho biết: "Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, tôi nhận thức sâu sắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng - chính trị; biểu hiện suy thoái về đạo đức - lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, tôi thấy tâm đắc nhất là nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của người lao động và các đoàn thể mà Đảng ủy KDNT đã nêu". 

"Mặc dù những nội dung cơ bản của Nghị quyết đã chỉ ra rất cụ thể, dễ hiểu, nhưng để thực hiện có hiệu quả thì yêu cầu mỗi tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện trên tinh thần quyết tâm cao. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết lần này nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên thuộc quyền quản lý" - Bí thư Đảng ủy Vũ Minh Nghĩa cho biết thêm.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng KDNT sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có tính khả thi và hiệu quả thiết thực. Mỗi đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch của Đảng ủy KDNT và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, kết luận bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, triển khai việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp mình.

Quang Thiều

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group