Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Yên Bình: Nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả
Cập nhật: Thứ hai, 17/4/2017 | 12:11:26 PM Google Twitter
YBĐT - Đảng bộ huyện xác định rõ 15 việc cụ thể cần làm ngay như: xây dựng và tổ chức kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; rà soát, thống kê, giải quyết dứt điểm tình trạng cho thuê đất không đúng thẩm quyền cũng như vụ việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở các xã....
Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình trao đổi với cán bộ đảng viên Đảng bộ thị trấn Yên Bình về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ông Phùng Đình Lân - Bí thư Chi bộ thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, Yên Bình đã dành thời gian nghiên cứu và soi rọi vào 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra để tuyên truyền, vận động và tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cùng nhau ký cam kết thực hiện.

Ông Lân chia sẻ: “Chi bộ Hợp Thịnh có 38 đảng viên. Sau khi được quán triệt và tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị quyết, tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều nhận thức rõ trách nhiệm và nêu cao tinh thần tự phê bình, đấu tranh phê bình, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ huyện Yên Bình đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm mạnh mẽ. Đảng bộ huyện đã làm tốt việc quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, nhận thức rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng cũng như sự đồng thuận cao trong xã hội. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Yên Bình luôn đề cao tính nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, tránh tình trạng hô hào, không thực chất.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đảng bộ huyện gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đã chỉ đạo 100% cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện Nghị quyết và thường xuyên đưa nội dung của Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) vào nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ, cơ quan, giúp cho cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu, cốt lõi của Nghị quyết để vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ công tác một cách hiệu quả.

Đồng thời, huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, bảo đảm công khai, minh bạch nhất là đối với các lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, từng bước đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân - Bí thư Nguyễn Minh Toàn bổ sung thêm.      

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, xác định việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng đi vào thực chất và bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, kết hợp giữa “xây” và “chống” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, quan trọng và cấp bách.

Đồng thời, xác định rõ 15 việc cụ thể cần làm ngay như: xây dựng và tổ chức kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; rà soát, thống kê, giải quyết dứt điểm tình trạng cho thuê đất không đúng thẩm quyền cũng như vụ việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở các xã: Phú Thịnh, Đại Minh, Thịnh Hưng, Tân Nguyên, Mông Sơn; chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục sửa chữa khuyết điểm của các tập thể, cá nhân theo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, bố trí lại những cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, có nhiều khuyết điểm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra 9 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên đó là: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, hạn chế những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự “diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh và làm trong sạch nội bộ Đảng.

Đồng chí Vũ Thị Linh Nhâm - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Yên Bình cho biết: “Là cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chúng tôi xác định hướng tập trung là làm sao để Nghị quyết được thực hiện hiệu quả nhất, có tác dụng giáo dục cao, có sức lan tỏa rộng và có tính quyết định trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 55 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, chỉ rõ yêu cầu về chỉ đạo tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt; xây dựng chương trình hành động thực hiện; công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm; công tác kiểm tra, giám sát cũng như khâu tổ chức thực hiện.

Trong việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp, cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập làm theo, ở từng cấp phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, nói ít làm nhiều khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ.

Kiểm điểm phải kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm, chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình.

Thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình cho thấy, việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết đã được Ban Thường vụ thực hiện rất nghiêm túc, sau kiểm điểm đều đưa ra các giải pháp khắc phục của tập thể và cá nhân từng đồng chí.

 

Lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra tiến độ giải quyết những việc cần làm ngay tại xã Bảo Ái.

Cùng với đó, để việc thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết ở cấp cơ sở diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

Đi đôi với việc kiện toàn bộ phận thường trực, tổ giúp việc bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết từ huyện đến cơ sở, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách cụm, xã thường xuyên nắm địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai và trực tiếp dự, chỉ đạo các phiên kiểm điểm tại cơ sở. Huyện ủy Yên Bình còn chỉ đạo tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của 54 chi, đảng bộ trên địa bàn.

Chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trước khi đề bạt, luân chuyển hoặc điều động công tác. Hiện tại, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đều có bản cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết gắn với Chỉ thị 05.

Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, sau một thời gian quán triệt triển khai, thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ huyện Yên Bình cho thấy, các cấp ủy Đảng đã quyết tâm mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, những vấn đề tồn tại, nổi cộm bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm đã được các cấp, các ngành giải quyết kịp thời dứt điểm.

Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tiếp tục tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng huyện Yên Bình phát triển toàn diện.

 Kiều Mười

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group