Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
Xây dựng Đảng
Thành phố Yên Bái: Nhân lên sức lan tỏa
Cập nhật: Thứ năm, 29/3/2018 | 7:05:17 AM Google Twitter
YBĐT - Đến nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng và duy trì 118 mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy Yên Bái trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng năm 2017.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang đi dần vào cuộc sống và trở nên thiết thực, hiệu quả hơn bao giờ hết với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Yên Bái.

Thành ủy Yên Bái đã sớm ban hành kế hoạch xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; xác định khâu đột phá và những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xây dựng kế hoạch cá nhân và hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.
 
Qua đó, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò nêu gương, trách nhiệm cá nhân gương mẫu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các tầng lớp nhân dân thành phố có những chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo và dần trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, cần thiết hàng ngày.
 
Đi đôi với đó, Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thành lập và phân công các tổ công tác của Thành ủy dự, chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016 tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05; thực hiện nghiêm việc ký cam kết thực hiện và chủ trương đưa nội dung thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; tổ chức cho đảng viên ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tại Chi bộ thôn Bảo Thịnh, Đảng bộ xã Minh Bảo, phát huy kinh nghiệm từ thành công trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chi bộ chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của thôn.
 
Đồng chí Hoàng Thị Tỵ - Bí thư Chi bộ thôn Bảo Thịnh cho biết: "Nghị quyết Chi bộ thôn triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện 11 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng của địa phương, trong đó tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính. Mỗi nhóm nhiệm vụ đều có giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Trọng tâm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các đề án, dự án phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đảng viên và nhân dân, xứ lý kịp thời những vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân”.
 
Cũng như Chi bộ thôn Bảo Thịnh, các chi bộ trên địa bàn thành phố đều chủ động xây dựng chương trình hành động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế. Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi, các chi bộ đã vận dụng đa dạng, phong phú, các hình thức tuyên truyền, triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung chuyên đề với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 95%. 100% các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức quán triệt học tập chuyên đề tới toàn thể đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.
 
Đến nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng và duy trì hiệu quả 118 mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành ủy đặc biệt chú trọng quan tâm làm tốt công tác biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó nhân lên sức lan tỏa, nêu gương đối với việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Những mô hình, cách làm hay; những giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tế trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ thành phố Yên Bái đang tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng một cách thiết thực nhất và khoa học nhất.

Minh Thúy
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group