Lục Yên xây dựng phong cách và tác phong của người đứng đầu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/5/2018 | 8:17:59 AM

YBĐT - Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Lục Yên.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Bí thư Huyện ủy Lục Yên chia sẻ: "Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái, ngày 9/2/2018, Huyện ủy Lục Yên đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/HU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2018 trong toàn đảng bộ.
 
Ngày 12/2/2018, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến 226/226 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; báo cáo viên cấp huyện. Đến ngày 28/2/2018, tất cả 100% cấp ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt 96,7%”.

Chuyên đề học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của năm 2018 là "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Huyện Lục Yên đã tổ chức thực hiện với phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”.
 
Cùng với đó, huyện rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện năm 2018 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã đề ra.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2018 được triển khai đồng bộ với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trọng tâm là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với cấp cơ sở; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích.

Nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018, Lục Yên đã lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị để khắc phục, tạo sự chuyển biến mạnh, rõ nét trong năm 2018 và duy trì trong thời gian tiếp theo.
 
Đó là, thực hiện tốt yêu cầu gắn việc học tập, rèn luyện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
 
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên xây dựng 1 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Thời điểm ký cam kết được thực hiện hằng năm sau khi chi bộ, cơ quan hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác... Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Lục Yên sẽ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh; đưa Lục Yên phát triển lên tầm cao mới.

Quang Thiều

  •  
Các tin khác

Những suy nghĩ, nhìn nhận lệch lạc là một biểu hiện của sự "tự chuyển hóa” trong anh cũng như trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay - một "căn bệnh” mà Đảng ta đã chỉ ra và đang quyết liệt ngăn chặn.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành giáo dục- đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã tạo sự chuyển biến đã khá rõ nét ở cả 3 cấp học phôt thông.

   Đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục