Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018), 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 - 30/6/2018)

Yên Hưng đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/6/2018 | 8:01:06 AM

YBĐT - Việc xây dựng mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở xã Yên Hưng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Hưng trao đổi với Bí thư Chi bộ Phố Nhoi và người dân trong thôn về việc triển khai đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Hưng trao đổi với Bí thư Chi bộ Phố Nhoi và người dân trong thôn về việc triển khai đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống.


Trong 2 năm qua, Đảng ủy xã Yên Hưng (Văn Yên) đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị 05), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên; nhiều cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống.

Cùng chúng tôi đến thăm Chi bộ Phố Nhoi (Chi bộ 2) đã xây dựng kế hoạch đăng ký với Đảng ủy xã thực hiện "Mô hình chi bộ thôn tiên tiến kiểu mẫu”, đồng chí Nguyễn Tiến Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Hưng nói về sự quyết tâm của Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): "Đảng bộ xã Yên Hưng có 137 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc, để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả. Trong năm 2016 và 2017, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn Đảng bộ tập trung quán triệt, học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, trong nội bộ” gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Năm 2018, Đảng bộ tập trung quán triệt, học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị; thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, chi bộ...
 
Qua học tập các chuyên đề, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, tránh bệnh hình thức, quan liêu, xa dân...
 
Từ đó ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chi bộ được thể hiện rõ nét, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng; nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình trong những việc nêu gương đi đầu của cán bộ, đảng viên trong xã trong việc thực hiện Chỉ thị 05 như các đồng chí: Trần Ngọc Xuân - Nguyên Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Trần Công Lập - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã...”.

Câu chuyện mà đồng chí Nguyễn Tiến Phúc đang trao đổi còn dở dang thì chúng tôi đã tới nhà đồng chí Bí thư Chi bộ Phố Nhoi. Mặc dù đang cùng chồng lên thị trấn Mậu A xây công trình cho một nhà dân, nhưng khi nghe điện thoại của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã gọi về để các đồng chí nhà báo đến xin một số thông tin về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Chi bộ, chị Vũ Thị Hon - Bí thư Chi bộ Phố Nhoi đã gác lại công việc, về nhà đợi chúng tôi từ trước.
 
Rót chén nước trà nóng mời khách, chị Hon cho biết: "Chi bộ Phố Nhoi, hiện có 29 đảng viên, chiếm ¼ đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Sau khi được quán triệt, học tập và nhận được các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã về thực hiện Chỉ thị số 05, Chi bộ đã lãnh đạo triển khai đầy đủ các nội dung tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong nhân dân, nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động cụ thể, có ý nghĩa, phù hợp với thực tế của chi bộ thôn.
 
 
 
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân ở xã Yên Hưng đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn.
 
Cùng với việc học tập, chi bộ đã chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, coi đây là việc làm theo Bác một cách thiết thực nhất và có ý nghĩa trong thực tiễn ở cơ sở. Đặc biệt, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và đăng ký với Đảng ủy xã thực hiện "Mô hình chi bộ tiên tiến kiểu mẫu”; xác định việc tổ chức đảng ở cơ sở là nền tảng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.
 
Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thôn được nâng lên rõ rệt, đảng viên luôn đi đầu để quần chúng noi theo, chính vì vậy nhân dân đã tích cực phát triển kinh tế, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân như: mô hình nuôi ong, nuôi cá, trồng dâu nuôi tằm, trồng cây dược liệu, trồng rừng và chế biến gỗ rừng trồng, mô hình VAVR...
 
Hiện nay, thôn 2 có 5 xóm văn hóa thường xuyên hoạt động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư tiên tiến; có 3 câu lạc bộ gồm: Câu lạc bộ (CLB) Dinh dưỡng; CLB Sinh kế và CLB Hội cha mẹ với tổng số 60 người tham gia; các xóm và các CLB đã vận động tự nguyện xây dựng quỹ được gần 200 triệu đồng để giúp nhau phát triển kinh tế.
 
 Cùng với phát triển kinh tế, hàng loạt các phong trào khác trong thôn được phát động, có nhiều cách làm mới, hiệu quả được nhân rộng như: phong trào treo cờ Tổ quốc cùng một mẫu trong các ngày lễ, tết; lắp đèn chiếu sáng trên đường trục thôn; phong trào sạch đường, sạch ngõ, sạch nhà; phong trào tự quản đường giao thông và trồng hoa ven đường của các đoàn thể...
 
Việc xây dựng mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác xã Yên Hưng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống.
 
Xã Yên Hưng đã đăng ký xây dựng 2 tập thể chi bộ tiên tiến kiểu mẫu (Chi bộ Phố Nhoi và Chi bộ Trung Tâm); 2 thôn điển hình tiên tiến (thôn Gốc Nhội và thôn Thái Bình); 4 chi hội, đoàn thể tiên tiến điển hình và 3 mô hình hộ gia đình cá nhân điển hình là những gương người tốt, việc tốt tại địa phương... Năm 2017, trong xã có 2 cá nhân và 1 tập thể được Huyện ủy Văn Yên khen thưởng; Đảng bộ xã đã biểu dương, khen thưởng đối với 9 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
 
Đặc biệt, trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của huyện mới đây, Chi bộ Phố Nhoi, xã Yên Hưng đã được UBND huyện tặng Giấy khen; các đồng chí: Trần Ngọc Xuân - Nguyên Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Trần Công Lập - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được UBND huyện tặng Giấy khen, vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, của cán bộ, đảng viên xã Yên Hưng đã góp phần vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Minh Hằng

  •  
Các tin khác
Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (bên phải) nắm bắt công tác phát triển đảng viên nữ nông thôn ở xã Nậm Khắt.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Mù Cang Chải kết nạp 607 đảng viên, trong đó có 240 đảng viên nữ, riêng đảng viên nữ nông thôn mới kết nạp 49 đồng chí, chiếm 20,4%.

Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập cao.

Với 6.147 đảng viên sinh hoạt tại 51 chi, đảng bộ cơ sở, nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cả trước mắt và lâu dài, Đảng bộ huyện Yên Bình luôn gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng một cách chiến lược.

Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục