Chi bộ “ba đột phá”

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/7/2018 | 1:52:15 PM

YBĐT - Nghe từ "đột phá” có vẻ to tát, mới mẻ nhưng đó là những việc làm từ rất lâu, giờ được Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xốc lại thành quyết tâm hành động, trở thành Nghị quyết chuyên đề của Chi bộ với nội dung, mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Tên Nghị quyết cũng trở thành tên gọi quen thuộc: Chi bộ "ba đột phá”.


Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái, có 27 đảng viên (chiếm 84,37% cán bộ, công chức). Chi bộ là một trong những tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu của Đảng bộ Khối được công nhận "Trong sạch vững mạnh”, "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” nhiều năm liền.
 
Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức trẻ của Ban chiếm số lượng lớn, nhiều đồng chí chưa được bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, còn hạn chế về năng lực tham mưu tổng hợp, thiếu kiến thức thực tiễn, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và những tình huống công tác tư tưởng. Đó cũng là những hạn chế cơ bản được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Chi bộ Ban Tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Vậy để làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vừa có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng vừa có năng lực, trình độ chuyên môn tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo? Chi bộ đã họp bàn, lấy ý kiến đề xuất của cán bộ, đảng viên, đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nghị quyết đã xác định 3 nội dung đột phá với mục tiêu rõ ràng, bước đi cụ thể, cách làm thiết thực.

Thứ nhất, đột phá trong việc nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở. Có thể nói, việc bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân là yêu cầu chung đối với mọi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác tuyên giáo.
 
Trên thực tế, có không ít cán bộ tham mưu tổng hợp chỉ "đút chân gầm bàn” làm báo cáo, xuống cơ sở thì "ngơ ngác” vì chưa từng qua thực tiễn cơ sở, cũng không hiểu nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống ra sao, phát hiện những gì cần bổ sung, sửa chữa nên trong các cuộc họp rất ngại phát biểu, ít ý kiến tham mưu đề xuất.

Cụ thể hóa bước đột phá đầu tiên, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho cán bộ Ban Tuyên giáo theo dõi nắm bắt tình hình của 13 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.
 
Trong đó, yêu cầu mỗi cán bộ tuyên giáo được phân công cần chủ động, tích cực nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; làm tốt công tác tổng hợp, báo cáo tình hình, nhạy bén phát hiện vấn đề để kịp thời tham mưu đúng, trúng cho lãnh đạo Ban các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, mỗi cán bộ tuyên giáo đã lên kế hoạch xuống cơ sở, trực tiếp làm việc với ban tuyên giáo các huyện, chủ động xuống từng Đảng bộ, từng mô hình với phương châm nhanh gọn, hiệu quả, không phiền hà cơ sở. Sau thời gian triển khai thực hiện, những cuộc họp giao ban, họp định kỳ hàng tháng của Chi bộ giờ đã sôi nổi hơn rất nhiều.
 
Những đồng chí trẻ, mới tiếp cận với công tác tuyên giáo đã hăng hái phát biểu. Đồng chí Hoàng Yến, khác hẳn vẻ rụt rè so với ngày đầu về Ban, giờ phát biểu tự tin khi phản ánh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên nơi diễn ra dự án khai thác khoáng sản ở một số xã của huyện Lục Yên, những bất cập trong khu tái định cư cần quan tâm điều chỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - phụ trách Phòng Khoa giáo xuống tận các đơn vị trường học nắm bắt việc triển khai Đề án của tỉnh về sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp. Cũng từ nắm bắt thực tiễn, nghe tâm tư của cán bộ cơ sở, cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh cảm thông, "thương” anh em cơ sở hơn, đề xuất lồng ghép các văn bản chỉ đạo ngắn gọn hơn, tài liệu tuyên truyền cần biên soạn phù hợp với từng đối tượng…

Thứ hai, đột phá trong nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Với nội dung này, Chi bộ xác định cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ chuyên môn của Ban.
 
Từ đầu nhiệm kỳ, cơ quan còn 17/31 đồng chí cán bộ, công chức chưa được bồi dưỡng về lý luận chính trị. Chi bộ đã tạo điều kiện cho 11 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 4 đồng chí theo học và hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí học bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính; 2 đồng chí dự thi, chuyển ngạch chuyên viên chính.
 
Ngoài ra, Chi bộ quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên trong Chi bộ tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới nhằm trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ tham dự đầy đủ các lớp học tập nghị quyết và viết bài thu hoạch bằng tay có đánh giá nhận xét của chi bộ đối với từng bài thu hoạch.
 
Đảng viên Chi bộ nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu qua các cuộc thi tìm hiểu do Trung ương và tỉnh phát động: thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (một đảng viên Chi bộ đạt Giải Ba cấp tỉnh); phấn đấu mỗi đồng chí có ít nhất một tác phẩm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; thi sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, Ban đã có 25 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, 12 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị và tương đương, 9 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Nhờ việc tự học, tự rèn, chất lượng đội ngũ của Ban đã được nâng lên.
 
Từ việc từng bước "thông” cả về lý luận và thực tiễn, từng bước vận dụng vào công tác của mình một cách có hiệu quả. Trong nửa nhiệm kỳ, Chi bộ đã giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, kết nạp 4 đoàn viên ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra 2 đồng chí). Nhiều đảng viên trẻ được lãnh đạo Ban tin tưởng đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ trưởng phòng, phó phòng, nhiều đồng chí được quy hoạch vào các chức vụ trưởng, phó ngành; có tên trong danh sách các đề án tạo nguồn cán bộ chiến lược của tỉnh.

Thứ ba, đột phá trong thực hành rèn luyện kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Để đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với đông đảo nhân dân, cần phải biết kết hợp giữa nói, viết, nghe; nắm chắc, nói đúng, nói tốt - đó là yêu cầu hết sức quan trọng đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo.
 
Để thực hiện bước đột phá này, hàng quý, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch phân công 3 đến 4 đảng viên giảng các chuyên đề về lý luận chính trị hoặc thông tin thời sự, trình bày trước toàn thể cơ quan. Sau mỗi buổi thuyết trình, các đồng chí đảng viên tham dự đóng góp ý kiến, đánh giá, nhận xét cho đồng chí mình, cùng rút kinh nghiệm để hoàn thiện bài giảng được tốt hơn.
 
 Cuối mỗi buổi, Chi bộ đã dành những phần thưởng để động viên, khích lệ đồng chí có bài giảng hay và thuyết phục nhất. Trong các cuộc họp của cơ quan, Chi bộ, đồng chí lãnh đạo Ban, Bí thư Chi bộ yêu cầu cán bộ, đảng viên đều phải chuẩn bị ý kiến phát biểu, qua đó nâng cao ý thức nghiên cứu văn bản, rèn luyện kỹ năng phát biểu trước tập thể.
 
Nhiều cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các cuộc thi báo cáo viên và đạt giải cao, như: Giải Nhất thi báo cáo viên giỏi của Đoàn cấp tỉnh, Giải Khuyến khích cấp Trung ương Đoàn; Giải Ba hội thi Bí thư Chi bộ giỏi… Qua quá trình bồi dưỡng ở chi bộ, một số đồng chí đã được đưa vào danh sách báo cáo viên cấp tỉnh, được lãnh đạo Ban cử đi nói chuyện thời sự, giảng bài ở các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng phát triển Đảng, lớp đảng viên mới.

Trong cuộc họp chi bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ phấn khởi phát biểu: "Việc thực hiện 3 nội dung đột phá đã bước đầu thu được hiệu quả tích cực, có tác động "kép”.
 
Một mặt cán bộ nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, không chỉ biết sâu nhiệm vụ chuyên môn của phòng mà còn am hiểu các lĩnh vực khác; phải trau dồi trí thức, chuyên môn, nghiệp vụ mới "giúp” được cơ sở. Mặt khác, qua hoạt động thực tiễn, cán bộ tuyên giáo tự học, tự rèn, bổ sung những gì còn thiếu. Từ đó, đưa ra những ý kiến tham mưu chính xác, nhạy bén, linh hoạt, hiệu quả cho công tác tuyên giáo của Đảng”.

Phát huy những kết quả đạt được, trước những thuận lợi và cả khó khăn, phức tạp, nhạy cảm của tình hình mới, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày một cao của công tác tuyên giáo, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định cần tiếp tục thực hiện tốt 3 nội dung đột phá như nghị quyết chi bộ đề ra.
 
Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nêu cao tinh thần tự giác trong thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và kế hoạch cá nhân đã ký cam kết; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” gắn với thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong chi bộ, cơ quan; xây dựng tập thể Chi bộ, cơ quan đoàn kết thống nhất, tạo phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thúy Mai

  •  
Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục