Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tăng cường công tác Xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/8/2018 | 1:50:07 PM

YBĐT - Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nửa nhiệm kỳ (khóa VIII) Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung xây dựng Đảng ủy mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.


Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ tập trung chỉ đạo học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tới 100% tổ chức cơ sở Đảng, trên 98% đảng viên với trọng tâm là các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Khối. Đảng bộ đã xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.
 
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy và cán bộ, đảng viên được coi trọng và đạt kết quả tốt. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức 6 lớp nhận thức về Đảng cho 450 quần chúng ưu tú; 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 395 đảng viên mới; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 229 học viên là cán bộ, đảng viên và trên 200 lượt cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng về công tác Đảng.

Về công tác tổ chức, Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ; thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và cấp ủy các cấp thực hiện chủ trương bố trí đồng chí bí thư cấp ủy là lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị...
 
100% các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc, chương trình công tác đề ra; tập trung sắp xếp lại tổ chức Đảng trong việc thực hiện Kế hoạch số 72 của  Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).
 
Công tác quản lý đảng viên được cấp ủy cơ sở quan tâm ở cả 3 nơi (nơi công tác, nơi đến công tác và nơi cư trú); trong đó, đặc biệt quan tâm việc giới thiệu đảng viên về tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội và thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú.
 
Trong công tác phát triển Đảng, nửa nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 357 đảng viên; làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 302 đảng viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Xác định rõ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, thực hiện giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.
 
Hơn 2 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát được 27 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra 9 tổ chức Đảng, giám sát 7 tổ chức Đảng và kiểm tra 35 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 6 tổ chức Đảng, giám sát 5 tổ chức Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.
 
Các cấp ủy cơ sở, đã  kiểm tra 201 tổ chức Đảng, 367 đảng viên, giám sát 56 tổ chức Đảng và 131 đảng viên; việc kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công minh. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được,  Đảng bộ Khối cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Trong đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa cao; công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên chưa toàn diện; việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa được quan tâm đúng mức; ý thức học tập nghị quyết, lý luận chính trị của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, hiệu quả còn hạn chế; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 ở một số cơ quan, đơn vị vẫn mang tính hình thức...

Lê Phiên

  •  
Các tin khác

Chúng tôi có dịp đến thôn Tộc Cài, xã Nậm Lành (Văn Chấn) và dự buổi sinh hoạt của chi bộ thôn. Được sáp nhập từ thôn Nậm Tộc và Nậm Cài nên số lượng đảng viên của thôn Tộc Cài khá đông, song đều tham gia dự họp đầy đủ, đúng giờ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm của chị Nguyễn Thị Phương, thôn Sông Hồng.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của tỉnh và huyện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngày 25/6, huyện Văn Yên đã tổ chức vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019.

Đảng viên Hà Văn Đông, thôn Trực Thanh (thứ 2 bên trái) với mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP có thu nhập khá.

Đến nay ở Bảo Hưng, đa số gia đình đảng viên đều có mức sống sống khá trở lên nhờ cách làm ăn năng động, bám sát tiềm năng, thế mạnh địa phương như phát triển kinh tế từ trồng, chế biến chè; trồng rừng và chế biến gỗ rừng trồng; chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục