Đại Minh chuyển biến từ "Trung ương 4"

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/8/2018 | 8:16:50 AM

YBĐT- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, cơ quan cấp ủy, chính quyền, đảng viên là cán bộ, công chức xã đã xây dựng công khai công tác trong tuần, tháng, phân công nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân thực hiện và có đánh giá, rút kinh nghiệm.

Công chức xã Đại Minh thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân.
Công chức xã Đại Minh thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân.

Về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Minh, huyện Yên Bình - Phùng Ngọc Lâm cho biết: Đảng bộ xã hiện có 17 chi bộ (15 chi bộ nông thôn, 1 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế) với 185 đảng viên. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã chú trọng tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết cũng như kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Trong đó, quan tâm việc xác định nội dung, yêu cầu ký cam kết phù hợp với từng đối tượng đảng viên và để đảng viên tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy cũng như đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp, gắn thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Từ công tác tự phê bình, phê bình, từng cấp ủy, cán bộ, công chức và đảng viên đã thấy rõ hơn những khuyết điểm, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để khắc phục, sửa chữa với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương phát triển về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
 
Điều đó, được thể hiện qua việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Ban Chấp hành Đảng ủy, HĐND xã đã bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương; các chi bộ luôn duy trì sinh hoạt theo đúng quy chế của chi bộ đề ra 12 kỳ/năm; thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra.
 
Trong sinh hoạt, các chi bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần xây dựng, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng nghị quyết của chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị... Từ đó, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 ở Đại Minh có chuyển biến rõ nét, nhất là đối với cơ quan cấp ủy, chính quyền, đảng viên là cán bộ, công chức xã.
 
Cụ thể, đối với cơ quan, đã xây dựng công khai công tác trong tuần, tháng, phân công nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân thực hiện và có đánh giá những công việc đã làm được và những tồn tại cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tuần, tháng và quý tiếp theo.
 
Việc tổ chức hội họp có sự đổi mới, lồng ghép ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả; chế độ giao ban công tác tuần được duy trì, cán bộ, công chức được phân công phụ trách các chi bộ, phụ trách thôn đã thường xuyên bám nắm, trao đổi thông tin kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo; các vụ việc được giải quyết ngay tại cơ sở thôn, hạn chế việc chuyển lên cấp trên.
 
Qua đó, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công từng bước được nâng lên. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với  thực hiện Chỉ thị số 11 của Huyện ủy Yên Bình, mỗi cán bộ, đảng viên ở Đại Minh cũng đã thay đổi lề lối, tác phong làm việc, nên không còn hiện tượng đi muộn về sớm, uống rượu, bia  trong giờ làm việc; gia đình cán bộ đảng viên, công chức thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang…

Về bài học kinh nghiệm, Phó Bí thư Đảng ủy Phùng Ngọc Lâm cho biết: trước hết, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc các văn bản hướng dẫn triển khai của cấp trên; phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, có phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực của từng cán bộ, đảng viên, trong đó, kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ và phát huy vai trò của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Ngoài sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, phải có sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thì mới tạo ra được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên; khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn các tập thể, cá nhân chưa làm tốt.  

Đình Tứ

  •  
Các tin khác

Những suy nghĩ, nhìn nhận lệch lạc là một biểu hiện của sự "tự chuyển hóa” trong anh cũng như trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay - một "căn bệnh” mà Đảng ta đã chỉ ra và đang quyết liệt ngăn chặn.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành giáo dục- đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã tạo sự chuyển biến đã khá rõ nét ở cả 3 cấp học phôt thông.

   Đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục