Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 18, 19 ở Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/10/2018 | 8:00:42 AM

YBĐT  -Huyện đã hoàn thành khá sớm việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố, từ 233 xuống còn 190 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 43 đầu mối. Số người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn giảm 118 người (cấp xã 102 người, cấp thôn 16 người). 
Triển khai Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (NQ 18, 19), Trấn Yên xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách và quan trọng hàng đầu.

Từ đó xây dựng lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, phù hợp thực tiễn địa phương. Sau một thời gian triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  

Từ kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản, hướng dẫn của tỉnh, Trấn Yên đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, Đề án thực hiện NQ 18, 19 trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. 

Trên quan điểm giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương nhưng không nóng vội. 

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế. 

Bên cạnh đó, huyện xây dựng các đề án như hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện... 

Đối với cơ quan giúp việc khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, huyện phân công một đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện làm Trưởng khối và 6 phó trưởng khối, còn lại trưởng các ngành trước đây xuống làm phó trưởng khối... Huyện cũng đã thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa huyện. 

Thành lập Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông. Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện. Hoàn thiện phương án thành lập bộ phận phục vụ hành chính công thuộc văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện... 

Như vậy, đối với cơ quan khối Đảng có 6 cơ quan; đối với khối đoàn thể cơ quan tăng 1 đầu mối; đối với cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện giảm 5 đơn vị; các đơn vị trường học giảm 21 đầu mối đơn vị. 

Huyện đã thực hiện và hoàn thành khá sớm việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố, từ 233 xuống còn 190 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 43 đầu mối. Số người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn giảm 118 người (cấp xã 102 người, cấp thôn 16 người). 

Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: khối Đảng, đoàn thể giảm 10 người; cơ quan hành chính giảm 12 người; đơn vị sự nghiệp giảm 179 người; khối xã, thị trấn giảm 59 người... 

Nhìn chung, sau thực hiện NQ 18, 19 các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động với bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua thực tế cho thấy, để việc thực hiện NQ 18, 19 hiệu quả, các địa phương, đơn vị cần giữ vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. 

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, hợp lý, hài hòa.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Trấn Yên sẽ tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu, nhất là cơ sở vật chất để vận hành bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động theo kế hoạch; xây dựng đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2010, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các yêu cầu của UBND tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; tiếp tục tuyên truyền nội dung NQ 18, 19 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đã được xây dựng. 

Ngọc Trúc

  •  
Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục