Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/11/2018 | 7:49:43 AM

YBĐT - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 153 tổ chức Đảng cấp dưới. 


Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), ngay sau Đại hội, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (viết tắt là Đảng bộ Khối) đã ban hành quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy và kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với Quy định 30-QĐ/TW và điều kiện thực tiễn; ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, UBKT cơ sở xây dựng và sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, xây dựng chương trình KTGS của cấp mình. UBKT Đảng ủy Khối đã chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện tốt việc tự KTGS thường xuyên tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

Qua đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 153 tổ chức Đảng cấp dưới. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 12 tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở kiểm tra 141 tổ chức Đảng. 

Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Qua kiểm tra, các tổ chức cơ sở Đảng cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế khuyết điểm đã được cấp ủy các cấp phát hiện và đề nghị tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục. 

Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 162 đảng viên (89 cấp ủy viên). Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 89 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 73 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Qua kiểm tra, các đồng chí đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành giám sát 57 tổ chức đảng và 186 đảng viên. Trong đó, Đảng ủy Khối giám sát 12 tổ chức đảng và 82 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 45 tổ chức đảng và 104 đảng viên. 

Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ.

Qua giám sát, 100% tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát thực hiện tốt nội dung giám sát. Các cuộc KTGS từng bước thực hiện đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định, qua KTGS đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra. 

Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền. Giải quyết kịp thời, dứt điểm tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng. 

Qua đó, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm, giúp đảng viên, tổ chức đảng nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. 

Bên cạnh đó, công tác KTGS vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy cơ sở chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng, còn giao cho một đồng chí cấp ủy hoặc đồng một đồng chí ủy viên UBKT phụ trách làm thay nhiệm vụ của cấp ủy nên việc xây dựng một số nội dung trong quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT và chương trình KTGS chưa đúng với quy định của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Còn có cấp ủy cơ sở chưa thực hiện chương trình KTGS đề ra. 

Đánh giá giữa nhiệm kỳ chưa hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra đối với đảng viên. Thực tế, số đảng viên được kiểm tra hàng năm đạt 12%, nhưng chỉ tiêu đề ra hàng năm là 20 - 25% đảng viên được KTGS.

Thời gian tới, UBKT các cấp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp ban Thường vụ cấp ủy cấp mình thực hiện tốt kế hoạch KTGS sát năm 2018; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy, UBKT cấp trên về KTGS và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện các quy định về giám sát đảng viên; tăng cường thực hiện tự KTGS thường xuyên đối với tổ chức đảng trong thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đảng viên.

Anh Dũng

  •  
Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục