Chi nhánh Lưới điện cao thế Yên Bái chú trọng phát triển Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/11/2018 | 8:40:00 AM

YBĐT - Hàng năm, Chi ủy Chi nhánh Lưới điện cao thế  Yên Bái đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng các khâu tạo "nguồn" quần chúng ưu tú, nhất là tạo nguồn quần chúng từ đội ngũ công nhân trẻ, có năng lực.


Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ Chi nhánh Lưới điện cao thế (LĐCT) Yên Bái luôn chú trọng công tác kết nạp đảng viên và xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, Chi bộ luôn chú trọng tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trung ương; của Đảng bộ Công ty LĐCT miền Bắc; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty LĐCT miền Bắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và nhiệm vụ phát triển đảng viên nói riêng đến cán bộ, đảng viên toàn Chi bộ. 

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, giúp cán bộ, công nhân viên nhận thức rõ hơn về phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Theo đó, hàng năm, Chi ủy Chi nhánh LĐCT Yên Bái đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng các khâu tạo "nguồn" quần chúng ưu tú, nhất là tạo nguồn quần chúng từ đội ngũ công nhân trẻ, có năng lực. Đồng thời, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách; tạo điều kiện để quần chúng ưu tú phát huy được năng lực, sở trường; từ đó, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. 

Công tác đánh giá, phân tích chất lượng nguồn quần chúng tại các tổ đảng cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên đều được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng ngay từ khâu giới thiệu nguồn. 

Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua SXKD, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp... làm cho các quần chúng ưu tú được nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên. 

Với sự lãnh đạo của cấp ủy và cách làm bài bản, đúng quy trình, nên công tác phát triển đảng viên ở Chi  bộ Chi nhánh LĐCT Yên Bái thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ kết nạp được 2 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Chi bộ lên 28 đồng chí và phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp 4 đảng viên mới. Chất lượng đảng viên mới được nâng cao và sau khi kết nạp đều thể hiện được bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng lập trường, tư tưởng.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh LĐCT Yên Bái - Lò Văn Chiêm cho biết: nhiều đảng viên sau khi kết nạp Đảng đã phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu trong sinh hoạt, học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất. 

Đồng thời, khẳng định được vai trò của người đảng viên, góp phần xây dựng nên hình ảnh người công nhân ngành điện có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tay nghề cao, đáp ứng nhiệm vụ SXKD trong tình hình mới.

Thời gian tới, Chi bộ Chi nhánh LĐCT Yên Bái  tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD hàng năm theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Nguyễn Trung Cao 

  •  
Các tin khác
Đảng viên Hà Văn Đông, thôn Trực Thanh (thứ 2 bên trái) với mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP có thu nhập khá.

Đến nay ở Bảo Hưng, đa số gia đình đảng viên đều có mức sống sống khá trở lên nhờ cách làm ăn năng động, bám sát tiềm năng, thế mạnh địa phương như phát triển kinh tế từ trồng, chế biến chè; trồng rừng và chế biến gỗ rừng trồng; chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (bên phải) nắm bắt công tác phát triển đảng viên nữ nông thôn ở xã Nậm Khắt.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Mù Cang Chải kết nạp 607 đảng viên, trong đó có 240 đảng viên nữ, riêng đảng viên nữ nông thôn mới kết nạp 49 đồng chí, chiếm 20,4%.

Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập cao.

Với 6.147 đảng viên sinh hoạt tại 51 chi, đảng bộ cơ sở, nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cả trước mắt và lâu dài, Đảng bộ huyện Yên Bình luôn gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng một cách chiến lược.

Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục