Yên Bái tạo chuyển biến mạnh về ý thức tu dưỡng, rèn luyện

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/11/2018 | 8:07:42 AM

YBĐT - Song song với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ phải tạo được sự thống nhất, đồng thuận, có nhận thức sâu sắc và quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với học tập làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được duy trì thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt chi bộ của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.
Việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với học tập làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được duy trì thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt chi bộ của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII và Chỉ thị số 05 chuyển từ học tập sang làm theo Bác, gắn với tự kiểm điểm, tự soi rọi của mỗi cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Tại các đảng bộ như Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải… công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện NQTW4  khóa XII, Chỉ thị số 05 và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị được tăng cường. 

Các đảng bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 

Trong thực hiện NQTW4 khóa XII, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 54, trong đó nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực. 

Việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 cho thấy: thực hiện tốt Chỉ thị số 05 đã góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và Đảng bộ tỉnh; là tiền đề quan trọng để thực hiện hiệu quả NQTW 4 khóa XII. 

Bên cạnh nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tháng 9/2018, Tỉnh ủy đã sơ kết và trao giải đợt 1 Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và gửi tác phẩm dự thi cấp Trung ương. Kết quả, 33 tác phẩm đoạt giải được công nhận, khen thưởng ở cấp tỉnh; 137 tác phẩm tham dự cuộc thi cấp Trung ương, 3 tác phẩm được Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Khuyến khích, 1 tác phẩm được Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng trao giải C. 

Ngoài ra, Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công Hội thảo "60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” và Lễ tuyên dương 60 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, vinh danh 128 bí thư chi bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. 

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận và kịp thời bổ sung 13 việc cần làm ngay trong những tháng cuối năm 2018 vào Kế hoạch số 78 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017, gắn với kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành ban hành ngay kế hoạch và triển khai thực hiện ở cấp mình. 

Nhờ đó, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và của cấp ủy đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, là một trong những tiêu chuẩn xem xét đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm. 

Việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, NQTW4 khóa XII và thực hiện các bản đăng ký, cam kết của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ đã được thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 11 của Tỉnh ủy, trở thành nội dung số một trong sinh hoạt định kỳ của mỗi chi bộ cơ sở.

Kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ tạo động lực quan trọng giúp Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra định kỳ 2.580 tổ chức Đảng cấp dưới và 11.945 đảng viên, trong đó có 2.486 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 1.359 tổ chức Đảng và 2.658 đảng viên, trong đó 1.273 cấp ủy viên; kiểm tra 13 tổ chức Đảng và 99 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 544 đảng viên, trong đó có 114 cấp ủy viên. 

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục