Yên Bái tạo chuyển biến mạnh về ý thức tu dưỡng, rèn luyện

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/11/2018 | 8:07:42 AM

YBĐT - Song song với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ phải tạo được sự thống nhất, đồng thuận, có nhận thức sâu sắc và quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với học tập làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được duy trì thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt chi bộ của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.
Việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với học tập làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được duy trì thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt chi bộ của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII và Chỉ thị số 05 chuyển từ học tập sang làm theo Bác, gắn với tự kiểm điểm, tự soi rọi của mỗi cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Tại các đảng bộ như Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải… công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện NQTW4  khóa XII, Chỉ thị số 05 và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị được tăng cường. 

Các đảng bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 

Trong thực hiện NQTW4 khóa XII, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 54, trong đó nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực. 

Việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 cho thấy: thực hiện tốt Chỉ thị số 05 đã góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và Đảng bộ tỉnh; là tiền đề quan trọng để thực hiện hiệu quả NQTW 4 khóa XII. 

Bên cạnh nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tháng 9/2018, Tỉnh ủy đã sơ kết và trao giải đợt 1 Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và gửi tác phẩm dự thi cấp Trung ương. Kết quả, 33 tác phẩm đoạt giải được công nhận, khen thưởng ở cấp tỉnh; 137 tác phẩm tham dự cuộc thi cấp Trung ương, 3 tác phẩm được Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Khuyến khích, 1 tác phẩm được Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng trao giải C. 

Ngoài ra, Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công Hội thảo "60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” và Lễ tuyên dương 60 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, vinh danh 128 bí thư chi bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. 

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận và kịp thời bổ sung 13 việc cần làm ngay trong những tháng cuối năm 2018 vào Kế hoạch số 78 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017, gắn với kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành ban hành ngay kế hoạch và triển khai thực hiện ở cấp mình. 

Nhờ đó, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và của cấp ủy đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, là một trong những tiêu chuẩn xem xét đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm. 

Việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, NQTW4 khóa XII và thực hiện các bản đăng ký, cam kết của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ đã được thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 11 của Tỉnh ủy, trở thành nội dung số một trong sinh hoạt định kỳ của mỗi chi bộ cơ sở.

Kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ tạo động lực quan trọng giúp Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra định kỳ 2.580 tổ chức Đảng cấp dưới và 11.945 đảng viên, trong đó có 2.486 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 1.359 tổ chức Đảng và 2.658 đảng viên, trong đó 1.273 cấp ủy viên; kiểm tra 13 tổ chức Đảng và 99 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 544 đảng viên, trong đó có 114 cấp ủy viên. 

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh (thứ ba bên trái) trao đổi với cán bộ Hội vùng cao về công tác phát triển Đảng trong hội viên.

Để hoàn thành mục tiêu kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Lãnh đạo xã Bạch Hà, huyện Yên Bình luôn sâu sát quần chúng nhân dân để tuyên truyền, vận động và tìm nguồn phát triển Đảng.

Để hoàn thành kế hoạch kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái xây dựng chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, kế hoạch rèn luyện, học tập cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công.

Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh trao đổi về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, nếu như năm 2015, toàn tỉnh có 1.666 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được kết nạp Đảng thì năm 2016 giảm xuống 1.623 ĐVTN; năm 2017, tổng số ĐVTN được kết nạp Đảng là 1.501, hết tháng 11/2018, con số này là 1.215 ĐVTN.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục