Yên Bình chú trọng phát triển đảng viên

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/11/2018 | 10:43:29 AM

YBĐT - Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có 53 tổ chức cơ sở Đảng (33 đảng bộ và 20 chi bộ cơ sở) với 6.108 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Cán bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Bình rà soát hồ sơ kết nạp đảng viên.
Cán bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Bình rà soát hồ sơ kết nạp đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Long – Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện cho biết: "Hàng năm, đơn vị chủ động tham mưu cho Huyện ủy giao chỉ tiêu, chỉ đạo cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tới cán bộ, đảng viên. Kết nạp đảng viên bảo đảm cả tiêu chí về số lượng và chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên tại các chi bộ ít đảng viên, trong lực lượng dân quân tự vệ, doanh nghiệp”. 

Ở Đảng bộ xã Tân Hương, trước đây, do đoàn viên thanh niên đi học, đi làm xa, số ít ở nhà nhưng không tham gia hoạt động của các đoàn thể, chưa có chí hướng phấn đấu vào Đảng nên khó khăn về nguồn phát triển Đảng. 

Theo đồng chí Trần Ngọc Thương - Phó Bí thư Đảng ủy xã, để đạt chỉ tiêu hàng năm, Đảng bộ đã mở rộng nguồn phát triển Đảng, ngoài đoàn viên thanh niên còn hướng vào các hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân... 

Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 29 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020”. Bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đề án số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Năm 2017, đã kết nạp 6 đảng viên; năm 2018 kết nạp 9 đảng viên, đạt 100% kế hoạch; thành lập được 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (loại hình hợp tác xã).

Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng, tính đến tháng 10/2018, Đảng bộ huyện Yên Bình đã kết nạp được 569 đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số tăng dần, tỷ lệ kết nạp trong đoàn viên chiếm trên 70%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và hàng năm đã đề ra.

Anh Dũng

  •  
Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh (thứ ba bên trái) trao đổi với cán bộ Hội vùng cao về công tác phát triển Đảng trong hội viên.

Để hoàn thành mục tiêu kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Lãnh đạo xã Bạch Hà, huyện Yên Bình luôn sâu sát quần chúng nhân dân để tuyên truyền, vận động và tìm nguồn phát triển Đảng.

Để hoàn thành kế hoạch kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái xây dựng chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, kế hoạch rèn luyện, học tập cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công.

Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh trao đổi về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, nếu như năm 2015, toàn tỉnh có 1.666 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được kết nạp Đảng thì năm 2016 giảm xuống 1.623 ĐVTN; năm 2017, tổng số ĐVTN được kết nạp Đảng là 1.501, hết tháng 11/2018, con số này là 1.215 ĐVTN.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục